Hindamine

Konkursile esitatud tööde hindamine toimub järgmiste kriteeriumite alusel:

1) töö teema aktuaalsus, põhjendatus (5 punkti),
2) töö eesmärgid, probleemipüstitus, hüpoteesid (10 punkti),
3) metoodika vastavus püstitatud probleemi lahendamiseks (10 punkti),
4) analüüs, järeldused (10 punkti),
5) töö allikatega (5 punkti),
6) töö eripära ja silmapaistvus (5 punkti) ja
7) vormistus (5 punkti).

Kokku võib töö eest saada maksimaalselt 50 punkti. Lisaks annab komisjon igale tööle sõnalise hinnangu, mis edastatakse esmajoones neile õpilastele, kes on kutsutud 2. vooru. Teistele saadetakse tagasiside mai- ja juunikuu jooksul.

Töödele antud punktisumma alusel kutsutakse valitud tööde autorid oma uurimistööd esitlema 2. vooru, kus žüriiliikmed ja erialaeksperdid hindavad tööd ja selle esitlust. Preemiasaajad selguvad aprillis-mais. Kõikide preemiasaajatega võtame otse ühendust.

 

Konkursi töid hindab erinevate elualade esindajatest koosnev 16-liikmeline komisjon. Lisaks komisjoniliikmetele hindab iga tööd ka üks erialaekspert.

Hindamiskomisjon

Pille Runnel – komisjoni esinaine, Eesti Rahva Muuseumi teadusdirektor
Margus Harak – Eesti Teadusagentuuri vanemkonsultant
Imbi Henno – Haridus- ja Teadusministeeriumi alus- ja põhihariduse osakonna peaekspert
Toomas Kaevand – Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia osakonna teenusehaldur
Rauno Kalda – Tartu Ülikooli botaanika osakonna doktorant
Tarmo Kalvet – Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi kaasatud professor
Ülle Kikas – MTÜ Teaduskera konsultant
Martin Kärner – Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi lektor
Olga Kukk – Madalmaade Vähiuuringute Instituudi järeldoktor
Marek Oja – Andmeteaduse ettevõtte STACC teadur
Liisa Puusepp – Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuse teadur
Andrus Rinde – Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi multimeediumide lektor
Triin Roosalu – Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse vanemteadur
Ede Schank Tamkivi – Noorte Vabamu tootejuht
Rait Toompere  Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri juhataja
Toomas Vaimann – Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi vanemteadur

 

Komisjoni kinnitamise käskkiri on leitav siit