Hindamine

Konkursile esitatud tööde hindamine toimub järgmiste kriteeriumite alusel:

1) töö teema aktuaalsus, põhjendatus (5 punkti),
2) töö eesmärgid, probleemipüstitus, hüpoteesid (10 punkti),
3) metoodika vastavus püstitatud probleemi lahendamiseks (10 punkti),
4) analüüs, järeldused (10 punkti),
5) töö allikatega (5 punkti),
6) töö eripära ja silmapaistvus (5 punkti) ja
7) vormistus (5 punkti).

Kokku võib töö eest saada maksimaalselt 50 punkti. Lisaks annab komisjon igale tööle sõnalise hinnangu, mis edastatakse esmajoones neile õpilastele, kes on kutsutud posterettekande vooru. Teistele saadetakse tagasiside mai- ja juunikuu jooksul.

Töödele antud punktisumma alusel kutsutakse kuni saja töö autorid oma uurimistööd esitlema posterettekannete vooru, kus žüriiliikmed ja erialaeksperdid hindavad tööd ja selle esitlust. Preemiasaajad selguvad Õpilaste teadusfestivalil.

 

Konkursi töid hindab erinevate elualade esindajatest koosnev 16-liikmeline komisjon. Lisaks komisjoniliikmetele hindab iga tööd ka üks erialaekspert.

Komisjon

Pille Runnel – Komisjoni esimees, Eesti Rahva Muuseumi teadusdirektor
Margus Harak – SA Eesti Teadusagentuuri vanemkonsultant
Imbi Henno – Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert
Toomas Kaevand – Tallinna Tehnikaülikooli Infotehnoloogia osakonna teenusehaldur
Rauno Kalda – Tartu Ülikooli botaanika osakonna doktorant
Tarmo Kalvet – Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi vanemteadur
Ülle Kikas – MTÜ Teaduskera konsultant
Martin Kärner – Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi lektor
Olga Mazina – Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse AS teadur
Marek Oja – Teadur andmeteaduse ettevõttes STACC
Liisa Puusepp – Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse teadur
Andrus Rinde – Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi lektor
Triin Roosalu – Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi dotsent
Ede Schank Tamkivi – Eesti 2.0 tegevjuht
Rait Toompere  Sihtasutuse Archimedes juhatuse esimees
Toomas Vaimann – Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi vanemteadur

 

Komisjoni kinnitamise käskkiri on leitav siit