Auhinnad ja rahvusvahelised konkursid

RIIKLIKUD AUHINNAD

Konkursi auhindadeks on riiklikud rahalised preemiad, mis antakse välja eraldi põhikooli- ja gümnaasiumi astmes ning parimate tööde juhendajatele. Vastava tasemega tööde olemasolul antakse välja preemiad ka erinevate valdkondade kategoorias.

Konkursi auhinnafond on 11 400 eurot.
Põhikooliastmes on
I preemia 850 eurot,
II preemia 550 eurot ja
III preemia 350 eurot.

Gümnaasiumiastmes on
I preemia 1100 eurot,
II preemia 800 eurot ja
III preemia 600 eurot.

Kõigi I preemia saanud tööde juhendajaid premeeritakse 725 euroga.

ERIAUHINDASID on konkursil jaganud: Eesti Ajaloomuuseum; Eesti Energia, Eesti Füüsika Selts, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kultuurkapital, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Loodus-Horisont ühisauhind, Eesti Loodusmuuseum, Eesti Maaülikool, Eesti Psühholoogide Liit, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Tervishoiu Muuseum, Energia Avastuskeskus, Kaitseministeerium, Keskkonnaamet, Maaeluministeerium, Minu Maailm algklassilastele, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Tallinna loomaaed, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Observatoorium, Tartu Ülikool, Teaduskeskus AHHAA, Tervise Arengu Instituut.

 

VÄLISKONKURSID JA PREEMIAREISID

Õpilaste teadustööde konkursi tublimad saadab Eesti Teadusagentuur  Euroopa Liidu noorteadlaste konkursile ja Ameerika Ühendriikides toimuvale Intel ISEF õpilaste teadusprojektide võistlusele.
Lisaks saab üks õpilane osaleda Šveitsi talendifoorumil ning üks loodusteadusliku töö autor käia Šveitsi alpides loodust uurimas. Hiina Rahvavabariigi Suursaatkond toetab õpilaste osalemist Hiinas toimuval rahvusvahelisele teaduskonkursil CASTIC.

 

Euroopa Liidu Noorteadlaste konkursilt on Eesti õpilased seni võitnud 14 korda kas põhipreemia või eripeemia.

Karl Hendrik Tamkivi EL noorteadlaste konkursil (foto: Euroopa Komisjon)

2002 – Liina Saar eripreemia,
2005 – Margus Niitsoo 3. põhipreemia,
2007 – Hillar Liiv eripreemia,
2009 – Kristina Aare eripreemia,
2012 – Anna Maria Punab 3. preemia,
2013 – Martin Talvik, Kristiin Resik ja Mari Liis Pedak eripreemiad,
2014 – Tatjana Punger eripreemia, 
2015 – Katariina Kisand 3. preemia ja eripreemia,
2016 – Kristjan Kongas eripreemia,
2018 – Karl Hendrik Tamkivi 2. preemia ja osalemine London International Youth Science Forum’il 2019


Intel ISEF konkursilt on Eesti õpilane saanud tunnustuse neljal korral:

Intel ISEF konkurss Pittsburghis 2015 (foto: Kaili Kaseorg-Cremona)

2007 a pälvis Ameerika Meteoroloogia Assotsiatsiooni eriauhinna Victor Alari Gustav Adolfi Gümnaasiumis õppides tehtud tööga “Tuulelainete mõõtmine ja numbriline modelleerimine Küdema lahes.”

Maria Orb on võitnud oma tööga “Katlakivi tekke vähendamine magnetseadmega” 2008. a konkursil leiutajate ja innovaatorite preemia, mille rahaline väärtus oli 1000 USA dollarit (Maria töö valmis Jõgeva Ühisgümnaasiumis õppides).

Riinu Ots võitis 2009. aastal oma uurimistööga põlevkivielektrijaamade õhusaastest 2. preemia samuti keskkonnatööde kategoorias ja lisaks osalemise Hiina noorteadlaste konkursil ja Riinu järgi nimetati ka üks asteroid (Riinu töö valmis Hugo Treffneri Gümnaasiumis õppides). Samuti on

2017. a võitis Eva-Maria Tõnson 4. preemia keskkonnatööde kategoorias.