Konkursi teine voor 2020

Õpilaste Teadusfestival 2020 toimub 14.-15. aprillil Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Õpilaste teadustööde konkursi teine voor ja hindamine toimuvad 14.04 ning preemiate ja auhindade üleandmine 15.04.

Konkursi teine voor toimub stendiettekannete vormis, seetõttu soovitame selleks aegsasti valmistuma hakata ja lugeda ka meie poolt sellel lehel antud soovitusi.

Posterettekanne on niisugune ettekande vorm, mille puhul kogu tööd puudutav informatsioon esitatakse postril, mis võib olla kujundatud ja trükitud (professionaalne kujundus ja trükk pole primaarne, sest see on üsna kulukas; lihtsa stendiettekande saab igaüks teha ka vastavas suuruses aluspaberiga vabalt valitud kujundusstiili või -elemente kasutades).

NB! Postri sisu koostamisel tuleb arvestada, et seda enamasti vaatavad inimesed, kes sinu uurimistööga tuttavad ei ole ja peavad tööst ülevaate saama stendiga tutvudes. Festivalil on sinu töö hindajate hulgas samuti neid, kes sinu uurimistööga varem tutvunud ei ole.

Posterettekanne peab sisaldama järgmisi osi:

 • Sissejuhatus (lühiülevaade taustast, miks antud uuring tehti)
 • Töö eesmärgid (millistele probleemidele tööga lahendust otsitakse; hüpotees(id) või uurimisküsimus(ed), mida püütakse tõestada)
 • Meetodid (uurimismeetodi, -objekti või uuritavate iseloomustus, materjali kogumise metoodika ja kriteeriumid)
 • Tulemused (uurimuse põhitulemused, võimalusel viidetega graafikule ja/või joonisele. Tulemused on soovitatav esitada punktide kaupa, mitte pideva tekstina
 • Järeldused või kokkuvõte tööst
 • Vormistamine

Postri vormistamine on suuresti töö autori maitseküsimus, aga seal olevat teksti peab olema võimalik lugeda vähemalt kahe meetri kauguselt.
Pealkirja minimaalne suurus peab olema vähemalt 72–76 punkti.
Alapealkirjad peavad tavalisest sisutekstist enam silma paistma, nende suurus sõltub põhiteksti suurusest.
Põhiteksti  kirja minimaalne suurus peab olema vähemalt 36-40 punkti (loetav kahe meetri kauguselt!). Põhiteksti on soovitatav liigendada lõikudeks, oluliste tekstiosade/sõnade rõhutamiseks võib kasutada paksu kirja, kaldkirja või allajoonimist.

Festivalistendi mõõtmed

Igal osalejal on kasutada oma  stendi ülespanekuks:

 • SEINAPIND, mille üldkõrgus on 2,5 m ja laius 1 m (TÄHELEPANU POSTRI VALMISTAMISEL – SEINAPIND ON VERTIKAALNE EHK PORTREE-vaates
 • Seina ülemises osas on korraldajate poolt paigaldatud andmed töö ja autori kohta. Seinapinda materjalide ülespanekuks on 90 cm (laius) ja 120 cm (kõrgus)
 • LAUD (1,2 m pikkune ja 50 cm laiune, kahe kõrvutiasuva töö autoritele kahepeale)
 • TOOL
 • A0 FORMAADIS VALGE PABER (841 × 1189 mm), millele saab soovi korral oma stendi  materjalid kleepida. Seda saab kasutada juhul, kui postri sisumaterjaid on välja trükitud nt A4, A3 või mõnedele väiksematele paberitele
 • vajadusel kinnitusvahendid postri seinale kinnitamiseks
Posterettekanne festivalil, Foto: Sven Tupits

 

 

 

 

 

 

 

Järgnevatelt linkidelt leiate veel soovitusi, kuidas oma tööd postril paremini esitada:
Regina Paabo koostatud juhend.
Tudengiveebi soovitused: Kuidas oma tööd postrina esitleda?