Konkursi teine voor 2018

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi teine voor, hindamine ja autasustamine toimusid 12. ja 13. aprillil 2018 õpilaste teadusfestivalil Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Konkursi tulemused on leitavad siit

 

Teise vooru pääsenud tööd:

PÕHIKOOL

Nimed Kool Klass Töö pealkiri Juhendajate nimed
Randel Päästel Kääpa Põhikool 9. klass 14–16-aastaste noorte elustiili võrdlev uuring partnerkoolide näitel Merike Värs
Anna Milena Linder Gustav Adolfi Gümnaasium 7. klass Algklasside laste hommikused tegevused ja uneaeg Gustav Adolfi Gümnaasiumi näitel Helina Reino
Kennet Puiestee Saaremaa Ühisgümnaasium 6. klass Brahhiopoodid – kivistised Saaremaa rannikul Inge Vahter, Sirje Azarov
Eliise Kesküla Kärdla Ühisgümnaasium 8. klass Harilik jugapuu (Taxus baccata) ja tema seisund Hiiumaal kahe kasvukoha näitel Sirje Juurikas
Sass Kesküla, Kaspar Kruusimägi Aste Põhikool 7. klass Hariliku muguljuure (herminium monorchis) ja kärbesõie (ophrys insectifera) levik ning arvukus Kuressaares Tuule tänava mereäärsel rohealal 2017. aasta suvel Ülle Soom, Maie Meius
Eeva Vitsut Viljandi Paalalinna Kool 9. klass Karula järve vaba veepeegli suuruse hindamine välivaatluste ja AutoCad programmi abil Ave Vitsut, Mariann Mitt
Steven Ester Tabasalu Ühisgümnaasium 9. klass Kaupade hinnamuutus jõulude eel Sigrid Laanemets, Helena Rand
Torm Vatsfeld Saaremaa Ühisgümnaasium 9. klass Kuressaare jahisadama faarvaatri vallide ja Laiamadala linnustik ja selle muutused aastatel 2000–2017 Inge Vahter, Mati Martinson
Lii Lopp Ülenurme Gümnaasium 9. klass Mesilase mulaaž Juta Lopp, Piret Saag-Pilt
Talis Timmi Parksepa Keskkool 9. klass Nõukogude võimu kuriteod Eestis: küüditatu Vilma-Elviira Hallopi lugu Andres Breidaks
Pääsu Zingel, Auli Zingel Tartu Kesklinna Kool 8. klass Seosed liblikaröövikute ja -nukkude välimuses Kadri Tiismus, Priit Zingel
Kalev Kaasik Saaremaa Ühisgümnaasium 9. klass Suitsu- ja räästapääsukeste loendusest Saaremaal Pihtla vallas aastatel 1995 ja 2017 Inge Vahter
Eliis Grigor Ülenurme Gümnaasium 9. klass Teibitud suu Piret Rannast
Hanno-Laur Kunnus Võru Kreutzwaldi Kool 9. klass Toidutaime-eelistuse varieeruvus ja mõju kirju-kevadöölase immuunsusele Hendrik Meister, Andro Truuverk
Juulius Vaiksoo Tallinna Nõmme Põhikool 8. klass Tänapäeva korteri renoveerimise plaan 1930. aastate stiilis Kristiina Arula, Tiina Adamson, Reet Petermann
Jakob Heinrich Tuubel Tallinna 21. Kool 5. klass Valu tunde soolise erinevuse ühe võimaliku põhjuse uurimine Sirje Rüütel Boudinot
Maria Säkki Gustav Adolfi Gümnaasium 7. klass Veekulu koduses majapidamises ja võimalused kokkuhoiuks Helina Reino, Karin Pachel
Kerstin Rätt Kääpa Põhikool 9. klass Võrumaa järvede ja vooluveekogude fütoplanktoni funktsionaalse mitmekesisuse varieeruvus Riina Klais, Aiki Jõgeva
Iris Kreinin, Lisete Nukk Tartu Mart Reiniku Kool 9. klass Üks kilomeeter iseseisvumise eeldusi Karolina Antons
Emil Kotta Pirita Majandusgümnaasium 9. klass Ümarmudila invasioon Läänemeres Marta Uustamm, Jonne Kotta

 

GÜMNAASIUM

Nimed Kool Klass Töö pealkiri Juhendajate nimed
Kristel Rannala Kadrina Keskkool 11. klass Ajakirjanik Rein Siku isikustiil Liivi Heinla
Gundra Raissar Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass Aju morfoloogiline uuring valgu RIC8A defitsiitsetel käitumishäiretega hiirtel Saima Kaarna, Keiu Kask
Triin Aasa Koeru Keskkool 11. klass Algustäheortograafia muutumine ajas ja tundmine tänapäeval Reet Aule
Alex Savolainen Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium 12. klass Alumiinium-õhk patarei – lihtne ja odav konstruktsioon Tavo Romann, Helgi Muoni
Eva Ikkonen Tallinna Inglise Kolledž 12. klass Andrei Hvostovi ilu- ja ajakirjanduslik stiil Kai Aus
Daniil Vaino Narva Pähklimäe Gümnaasium 10. klass Arvutite või seadmete juhtimine aju rütmide või elektrilise aktiivsuse kaasabil Yar Muhammad
Krislin Mägi Kadrina Keskkool 11. klass Avaliku ruumi keelsus: Vikerraadio eesti keele alased saated Liivi Heinla
Aleksandra Lilleorg Tallinna Reaalkool 12. klass Bulgakov „Meister ja Margarita“. Erinevused ja nende tagamaad 1968. aasta väljaande ja 2010. aasta väljaande vahel Anu Kell
Kristiina Krause Tallinna Inglise Kolledž 11. klass Eesti 16- ja 17-aastaste noorte valmidus 2017. aastal esmakordselt valimistel osalemiseks Tallinna Inglise Kolledži õpilaste näitel Reet Kasepalu
Annika Uibo Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 12. klass Eesti dokumentaalteater Heidi Taal
Monika Varter Gustav Adolfi Gümnaasium 12. klass Eesti ratsasportlaste teadlikkus preist, luukillust ja laminiidist ning nende haiguste ravimeetoditest Auli Reitel
Rainer Kravets Tallinna Reaalkool 11. klass Eesti U18 ja U20 vanuseklassi keskmaajooksjate tulemuste võrdlus Läti, Leedu, Soome ja Rootsi noorte tulemustega perioodil 2009–2017 Meelis Songe
Eeva Liisa Bender Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass Erasmus+ ISLE projekti tegevuste kajastamine Tiina Niitvägi-Hellamaa
Martina Eerme Tallinna Saksa Gümnaasium 12. klass Etniline segregatsioon Tallinna koolinoorte vaba aja ruumikasutuses Ivi Olev, Rein Ahas
Betty Abel Tapa Gümnaasium 11. klass Glüfosaadi analüüsimetoodika arendamine – lihtne massispektromeetriline meetod Max Hecht, Tõiv Haljasorg
Mihkel Suija Tartu Jaan Poska Gümnaasium 12. klass Hariliku korpsamblikuga (Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.) assotsieeruvate fotobiontide mitmekesisus Eestis rDNA ITS järjestuste põhjal Lauri Mällo, Ave Suija
Meeri Jürgenson Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste teadlikkus globaalprobleemidest Triin Ulst
Kaie Leppik Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste unehügieen Triin Ulst
Marie Olli Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass Improteater Eestis Monika Piirimäe
Taaniel Palmiste Hiiumaa Gümnaasium 12. klass Inimene, aeg ja ruum Hiiumaa luuletajate loomingus Tiiu Heldema
Eike Langerbaur Rocca al Mare Kool 12. klass Inimese Trk-B retseptori proteolüüsi uurimine neurotoksilistes tingimustes Kristi Luberg, Annika Tallinn
Heidi Raudsepp Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass Intellektuaalse omandi rakendamine Eesti sotsiaalsete ettevõtete näitel Reet Adamsoo, Katrin Ojaveer
Evert Edesi Jakob Westholmi Gümnaasium 11. klass Jakob Westholmi gümnaasiumi VI, IX ja XII klasside arvuti kasutamise harjumused ja valmisolek e-testideks Karin Rannaste, Erge Edesi
Andra Värnik Jõgevamaa Gümnaasium 12. klass Jim Ashilevi „Ma olen elus olemise tunne“ ja Douglas Coupland´i „X-generatsioon: lood kiirenduskultuurile“ võrdlev analüüs Ülle Lääne
Ilmar Lembit Berestovski Tallinna Mustamäe Gümnaasium 12. klass Kaartidel esitatud muutused Tallinna linna ümbritsevate valdade asustustiheduses aastail 2001–2016 Heli Stroom
Annika Viiksaar Kadrina Keskkool 12. klass Kadrina Keskkooli siseruumide õhu mikrofloora ning selle sõltuvus ruumide suhtelisest õhuniiskusest ja õhutemperatuurist Siret Pung, Lele Liiv
Liisa Anna Kivioja Tallinna Inglise Kolledž 12. klass Kahe isoamüülatsetaadi sünteesi meetodi, Fischeri esterifikatsiooni ja mikrolaineahju esterifikatsiooni, võrdlus läbiviidud reaktsiooni aja, saagise ja puhtuse suhtes, ning ühendi tuvastamine H1NMR spektroskoopia abil. Marit Laos
Caro Kristiine Kallas Tallinna Prantsuse Lütseum 12. klass Karksi-Halliste kihelkonna neiu rahvarõivaste valmistamine Anneli Oidsalu
Eva Fink Tallinna Reaalkool 12. klass Kiudained toidus ja nende metabolism soolebakterites Signe Adamberg, Kaarel Adamberg
Rauno Põlluäär Saaremaa Ühisgümnaasium 12. klass Klippel-Trénaunay-Weberi sündroom – osake minu elust Inge Vahter
Ene-Liis Orb Saaremaa Ühisgümnaasium 12. klass Kudjape metaanilagunduskattega prügila taimestiku kuivaine, fosfori ja lämmastiku kontsentratsioon Ülle Soom, Maie Meius, Indrek Peil
Kelli-Karita Jefimov Põltsamaa Ühisgümnaasium 12. klass Kujundav hindamine ja tagasiside Põltsamaa ühisgümnaasiumi 10.–12. klassides Agne Kosk
Emilia Rozenkron Saaremaa Ühisgümnaasium 12. klass Kärjeleediku (Achroia grisella) ja vahaleediku (Galleria mellonella) kasvatamisest ja polüetüleeni lagundamise võimest Mart Mölder
Kätriin Onemar Tallinna Ühisgümnaasium 12. klass Küdema lahe kalastikust Leili Järv
Margit Kalk Ülenurme Gümnaasium 12. klass Kümnevõistluse tehniliste alade maailmarekordikatsete tehnika korrektsus Evelyn Kostabi, Anti Veermaa
Martti Vanker Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass Lentiviirus-laadsete partiklite elutsükli inhibeerimine galeeniliste vedelpreparaatide abil Eva Žusinaite, Saima Kaarna
Johanna Poksi Tallinna Reaalkool 12. klass Lokaalse kulla toime liigese röntgenoloogilisele kahjustusele reumatoidartriidi korral sõrmusekandjatel Marika Tammaru, Kersti Veskimets, Kati Oksa, Anne Poksi, Tiia Elvre
Kirke Joamets Hugo Treffneri Gümnaasium 11. klass Loomsete ja taimsete valguallikate keskkondlike hinnasiltide väärtused sealiha, lehmapiima ja põldherneste näitel Ülle Seevri
Kärt Kaljuvee Pärnu Koidula Gümnaasium 12. klass Makett: Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilaste vaba aja keskus Heleri Saks, Jaan Jagomägi
Johanna Vana Tartu Jaan Poska Gümnaasium 12. klass Mart Reiniku Kooli ja Jaan Poska Gümnaasiumi õpilaste arusaamad akadeemilisest petturlusest Merike Hein
Ethel Enniko Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass Meetodi leidmine arseeni tuvastamiseks topistes Koit Herodes, Eha Paabo
Linda Mai Vahtra Tallinna Ühisgümnaasium 12. klass Metsakuklaste Formica toitumise uuring in situ Ülemiste järve loodekalda männikus Leili Järv
Brittany Tuul Räpina Ühisgümnaasium 12. klass Minu vanaema Minna Hainsoo, Seto kultuuri hoidja ja edendaja Karin Tuul, Maire Alver
Liina Hints Tallinna Prantsuse Lütseum 12. klass Modernistliku kokanduse praktikad viie rahvusköögi alusel Ruth-Katrin Ravell
Patrik Sebastian Unt Rapla Ühisgümnaasium 12. klass Muusikakuulamise mõju kognitiivsele võimekusele Rapla Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiõpilaste seas Eha Meidla
Margaret Hook Tallinna Reaalkool 12. klass Naftaga reostunud pinnase mikrobioloogiline analüüs Eesti rannikualade näitel Kairi Koort, Andrus Kangro
Karl Hendrik Tamkivi Saaremaa Ühisgümnaasium 11. klass Nahkhiirte poegimiskoloonia hoone valiku sõltuvus ümbritsevast maastikukompleksist Lääne-Saaremaal Rauno Kalda, Oliver Kalda
Merili Tammiste Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 12. klass Noorte osalemine ESTCube-1 projektis Aarne Paul, Katre Raudmäe
Maris Turb Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass Näriliste arvukuse mõju väike-konnakotka (Clanga pomarina) pesitsusedukusele Kagu-Eestis Tarmo Evestus, Saima Kaarna
Emma Katariina Paajanen Läänemaa Ühisgümnaasium 11. klass Perekond kaasaja Eesti noortekirjanduses Monika Undo
Saara Liis Jõerand Vanalinna Hariduskolleegium 12. klass Piiri mõiste käsitlemine Emil Tode romaanis „Piiririik” ja Friedebert Tuglase romaanis „Felix Ormusson” Krista Nõmmik
Helina Karro Pärnu Koidula Gümnaasium 11. klass Pilliroo tiheduse mõju rannaniidu liigirikkusele Elle Roosaluste, Sirje Miglai
Rando Tõnso Tallinna Reaalkool 12. klass Programmeerimiskeel matemaatilis-kunstiliste animatsioonide loomiseks Jaagup Kippar
Eva Liisi Ojaveer Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass Päikesekaitsekreemide ja tekstiilide mõju UVB-kiirguse levikule Kadri Haller-Kikkatalo, Triin Ulst
Madli Kurvet Tallinna Prantsuse Lütseum 12. klass Päikeselaikude, loidete, protuberantside ja krooni massi pursete tekkemehhanismid ja seosed Boris Gordon
Mari Meriste Tallinna Saksa Gümnaasium 12. klass Pühalepa neiu traditsioonilise rahvarõivakomplekti valmistamine Külli Arand, Kristi Haarde
Raido Kiss Võru Gümnaasium 11. klass Radionukliidi 210Pb kontsentratsioon Eesti õhus, päritolu ja seos ilmastikuga Marko Kaasik
Naatan Hollman Viimsi Keskkool 12. klass Radoonitaseme mõõtmine ja gümnaasiumiõpilaste teadlikkus radoonist Viimsi Keskkoolis Hille Eek
Maike Mona Širinov Tallinna Reaalkool 12. klass Ravimite mõju Läänemere kirpvähkidele Tiina Talvi, Natalja Kolesova
Ketlin Virumäe Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass Rehabilitatsioon Eesti vanglates Aare Ristikivi
Pelle Mellov Tartu Waldorfgümnaasium 12. klass Röövlindude saagi koostis Loode-Tartumaal – ajalised muutused ja piirkondlik eripära Ülo Väli, Rauno Külavee
Karl Jakob Toplaan Kuressaare Gümnaasium 12. klass Sarvikpütt (Podiceps auritus): bioloogia, levik ja arvukus Saaremaal Inge Vahter
Äli Agnes Järve, Liisa Toomingas Viljandi Gümnaasium 12. klass Sotsiaalmeedia kasutamine Viljandi põhikooli- ja gümnaasiuminoorte seas Raili Toikka-Tamm
Anna-Maria Nikolajeva Tallinna Saksa Gümnaasium 12. klass Sotsiaalmeedias esitatud kaebuste menetlemise viisid kolme Eesti restorani näitel Ivi Olev
James Arney Miina Härma Gümnaasium 11. klass Süüfilis varauusaegses Eestis: arheoloogilistele luuleidudele rajanev uurimus Martin Malve
Johanna-Stina Idla Tallinna Reaalkool 12. klass Tallinna Reaalkooli gümnaasiumiõpilaste teadlikkus kanepi mõjust vaimsele tervisele Tiina Talvi, Petra Poolamets
Anne Marie Vaabel, Carmen Karma Viljandi Gümnaasium 12. klass Teaduse populariseerimine ja ohutusteadlikkuse tõstmine Viljandimaa lasteaedades läbi meeliköitvate katsete Ave Vitsut
Joosep Kaimre Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass Toatemperatuurse fosforestsentsisüsteemi valmistamine ja iseloomustamine Erki Enkvist, Eha Paabo
Ella Kivilo Tallinna Reaalkool 12. klass Toimetuleku ja kõnniparameetrite hinnang amputatsiooniga patsientidel ühes Eesti haiglas Marika Tammaru, Martin Saar
Akim Gadalshin Narva Pähklimäe Gümnaasium 11. klass Töölehed kui motivatsioon, loodus-ja reaalsuunda kujundavate õppeainete õppimiseks, viiendas klassis. Jelena Tsõvareva
Karen Lauren Vaht Tallinna Inglise Kolledž 12. klass Uuring, kuidas erinevad temperatuurid ning antiseptilised vahendid mõjutavad Eesti avalikes tualettides leiduvate mikroorganismide kasvu Kaisa-Helena Luht
Jaanus Lekko Tallinna Inglise Kolledž 12. klass Uurimus spordijoogi ideaalsest koostisest Kaisa-Helena Luht
Laura Lepik Koeru Keskkool 12. klass Vabadussõjas langenud Koeru kihelkonna kangelased ja neile püstitatud mälestusmärgid Siret Pärtel
Karl Robert Kuum Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass Vananemisega kaasnevate geeniekspressiooni muutuste määramine inimese skeletilihases reaalaja PCR meetodil Lumme Kadaja, Saima Kaarna
Gert Air Allas Tartu Jaan Poska Gümnaasium 12. klass Veebidisaini e-kursuse õppematerjalide koostamine Merike Hein
Pilleriin Jukk Hugo Treffneri Gümnaasium 12. klass Verevi järve soojus ja keemiline kihistus, selle muutused aastakümnete jooksul ning tulevikuprognoos Toomas Kõiv, Hele Kiisel
Anna Maria Rüütmann Tallinna Inglise Kolledž 12. klass Vähemusrahvuste keeleline ja kultuuriline määratlus Karin Muller
Cerlyn Treumann Pärnu Koidula Gümnaasium 11. klass Väikeskaalalise liigirikkuse varieeruvus Nedrema puisniidu erineva taastamisvanusega aladel Elle Roosaluste, Sirje Miglai
Karel-Sander Kljuzin Värska Gümnaasium 12. klass Värskas müüdavate apelsini täismahlade ja värskelt pressitud apelsinimahla C-vitamiini sisalduse määramine tiitrimisel Anneli Jõgela, Joana Jõgela
Merili Kärk Tallinna Saksa Gümnaasium 12. klass Värvitoonide nimetamisega seotud probleemid, seigad ja eripärased nimetused värvidega tööalaselt kokkupuutuvate inimeste praktikas Anu Tuulmets
Andrey Dashuk Narva Pähklimäe Gümnaasium 11. klass Väävli ja benseeni sisalduse uurimine erinevates bensiini liikides Jelena Tsõvareva, Dmitri Tsõvarev
Tarmo Pungas Tallinna Reaalkool 11. klass Õpilaste ja õpetajate uneharjumused ning nende seos eluga rahuloluga Kati Pajuman

Stendiettekanne

Konkursi teine voor toimub stendiettekannete vormis, seetõttu soovitame selleks aegsasti valmistuma hakata ja lugeda ka meie poolt sellel lehel antud soovitusi.

Poster- ehk stendiettekanne on niisugune ettekande vorm, mille puhul kogu tööd puudutav informatsioon esitatakse stendina, mis võib olla kujundatud ja trükitud (professionaalne kujundus ja trükk pole primaarne, sest see on üsna kulukas; lihtsa stendiettekande saab igaüks teha ka vastavas suuruses aluspaberiga vabalt valitud kujundusstiili või -elemente kasutades).

NB! Stendi sisu koostamisel tuleb arvestada, et seda enamasti vaatavad inimesed, kes sinu uurimistööga tuttavad ei ole ja peavad tööst ülevaate saama stendiga tutvudes. Festivalil on sinu töö hindajate hulgas samuti neid, kes sinu uurimistööga varem tutvunud ei ole.

Stendiettekanne peab sisaldama järgmisi osi:

 • Sissejuhatus (lühiülevaade taustast, miks antud uuring tehti)
 • Töö eesmärgid (millistele probleemidele tööga lahendust otsitakse; hüpotees(id) või uurimisküsimus(ed), mida püütakse tõestada)
 • Meetodid (uurimismeetodi, -objekti või uuritavate iseloomustus, materjali kogumise metoodika ja kriteeriumid)
 • Tulemused (uurimuse põhitulemused, võimalusel viidetega graafikule ja/või joonisele. Tulemused on soovitatav esitada punktide kaupa, mitte pideva tekstina
 • Järeldused või kokkuvõte tööst
 • Vormistamine

Stendi vormistamine on suuresti töö autori maitseküsimus, aga stendil olevat teksti peab olema võimalik lugeda vähemalt kahe meetri kauguselt.
Pealkirja minimaalne suurus peab olema vähemalt 72–76 punkti.
Alapealkirjad peavad tavalisest sisutekstist enam silma paistma, nende suurus sõltub põhiteksti suurusest.
Põhiteksti  kirja minimaalne suurus peab olema vähemalt 36-40 punkti (loetav kahe meetri kauguselt!). Põhiteksti on soovitatav liigendada lõikudeks, oluliste tekstiosade/sõnade rõhutamiseks võib kasutada paksu kirja, kaldkirja või allajoonimist.

Festivalistendi mõõtmed

Igal osalejal on kasutada oma  stendi ülespanekuks:

 • SEINAPIND, mille üldkõrgus on 2,5 m ja laius 1 m (TÄHELEPANU POSTRI VALMISTAMISEL – SEINAPIND ON VERTIKAALNE EHK PORTREE-vaates
 • Seina ülemises osas on korraldajate poolt paigaldatud andmed töö ja autori kohta. Seinapinda materjalide ülespanekuks on 90 cm (laius) ja 120 cm (kõrgus)
 • LAUD (1,2 m pikkune ja 50 cm laiune, kahe kõrvutiasuva töö autoritele kahepeale)
 • TOOL
 • A0 FORMAADIS VALGE PABER (841 × 1189 mm), millele saab soovi korral oma stendi  materjalid kleepida. Seda saab kasutada juhul, kui stendi sisumaterjaid on välja trükitud nt A4, A3 või mõnedele väiksematele paberitele
 • vajadusel kinnitusvahendid stendi seinale kinnitamiseks
Stendiettekanne festivalil, Foto: Sven Tupits

 

 

 

 

 

 

 

Järgnevatelt linkidelt leiate veel soovitusi, kuidas oma tööd stendiettekandena paremini esitada:
Regina Paabo koostatud juhend.
Tudengiveebi soovitused: Kuidas oma tööd postrina esitleda?