Augustiseminar 2020

Uurimistööde koordinaatorite suvine seminar toimub 25. augustil Tartu Ülikooli raamatukogus

Suvine seminar toimub 25. augustil Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis. Plaan on rääkida suurel määral samadel teemadel, mis olid kavas aprillis – kirjeldada uurimis- ja loovtööde protsessi ning arutleda selle üle: kaardistada koos häid ja kasulikke praktikaid, mida teie oma koolides uurimis- ja loovtööde protsessi koordineerimisel juba kasutate ja mida teistelgi oleks oma töös kasulik üle võtta, samuti arutada, kuidas uute mõtete valguses enda koolis toimuv üle vaadata. Seminari tulemusena koondame kokku tööriistakasti kõigile osapooltele uurimis- ja loovtööde protsessi ladusamaks muutmiseks.

Lisaks protsessi kirjeldamisele, keskendume üksikasjalikumalt ka igale selle etappidest. Tutvustame võimalusi, kuidas õpilastele uurimistööde teemasid, kooliväliseid juhendajaid ja andmeid leida. Räägime sellest, miks ja kuidas teha koolis posterettekande-tüüpi esitlusi ning kuidas õpetada õpilane oma uurimistööst rääkides olulist eristama. Puudutame tööde sisu, vormistuse ja esitlemise küsimust ka sellest vaatenurgast, et nad oleksid läbilöögivõimelised rahvusvahelistel konkurssidel.

SEMINARILE REGISTREERIMINE!

Päevakava

Aeg Esineja Teema Täpsustused
10.00-10.25   Hommikukohv
10.25-10.30 Leemet Samel (ETAG) Sissejuhatus
10.30-10.45 Terje Tuisk (Eesti Teaduste Akadeemia) Uurimistöö tegemise protsess
10.45-11.25 Arutelu – heade ja kasulike praktikate kaardistamine
11.25-11.40 Tarvo Valker (Huvitava Bioloogia Kool) Ornitoloogiline uurimistöö – aktuaalsed teemad ja kust leida andmeid?
11.40-12.20 Arutelu – heade ja kasulike praktikate kaardistamine
12:20-13:20 Lõuna Raamatukogu kohvikus Gaudeamus
13:20-13:35 Margus Niitsoo Uurimistööd EUCYS žüriiliikme vaatepunktist
13:35-14.15 Arutelu – heade ja kasulike praktikate kaardistamine
14:15-14:35 Kohvipaus
14.35-14.50 Signe Ivask (Tartu Ülikool) Missugune on hea posterettekanne?
14.50-15.30 Arutelu – heade ja kasulike praktikate kaardistamine
15:30-15:50 Katrin Olt (ETAG) Kogemustevahetuse kokkuvõte, tagasiside kogumine seminarile
15:50-16:00 Leemet Samel (ETAG) Seminari lõppsõnad

SEMINARILE REGISTREERIMINE!