Õpilaste uurimistööde juhendamine

Õpilaste uurimistööde juhendamisel pakub Eesti Teadusagentuur abi koolidele ja õpetajatele sel moel, et korraldab koolide uurimis- ja loovtööde koordinaatorite koostöövõrgustiku tööd.

Uurimis- ja loovtööde koordinaatorite koostöövõrgustiku avaseminar toimus 26. oktoobril Tallinna Reaalkoolis. Kui osalesid, siis palun anna oma tagasiside SIIN!

Avaseminari ettekanded:

Uurimistööde korraldus Poska Gümnaasiumis

Loovtööde korraldus Tallinna Rahumäe Põhikoolis

Loodusteaduslikud uurimistööd Eesti gümnaasiumides

HUNTS humanitaarainete väärtustamine

Teaduseetikast

EDUlab innovatsiooni uurimine koolis

Kokkuvõte ja mis saab edasi

Fotogalerii

Ootame jooksvalt Eesti koolidelt andmeid selle kohta, kes on nende kooli õpetajate ja teiste töötajate hulgast, kes igapäevaselt tegelevad põhikooli- ja gümnaasiumiõpilaste uurimistööde juhendamisega, määratud koolis juhendatavate uurimistööde koordinaatoriks.

Ideaalis peaks igas koolis olema uurimistööde koordinaator, kes vastutab uurimistööde protsessi igakülgse korraldamise eest koolis, töötab välja kooli juhendmaterjalid, koondab uurimistööde teemasid ja tehtud uurimistöid, nõustab, toetab ja koolitab (või korraldab koolitusi) oma kooli õpetajaid uurimistööde juhendamisel ja aitab neil teha koostööd omavahel ja õpilastega. Teadusagentuuri rolliks omakorda on toetada ja abistada koolide koordinaatoreid.

Ole hea ja teata meile oma kooli uurimistööde koordinaatori andmed, täites lihtsa kontaktivormi SIIN!

Loomisel oleva koostöövõrgustiku abil saavad koolide uurimistööde koordinaatorid vahendada omavahel häid kogemusi ja praktikaid, jagada näidiseks õpilaste uurimistöid ja aidata kooli juhendmaterjalide väljatöötamisel. Teadusagentuur hoiab koostöövõrgustikku töös ja tagab selle eduka toimimise.

Hea kooli uurimistööde koordinaator! Selleks, et saaksime Sulle pakkuda vajalikke koostöövõrgustiku tegevusi, ole hea ja saada meile oma soovid ja vajadused SIIN!

 

Kasulikku lisalugemist uurimistööde juhendamise teemal:

  • üle-euroopaline „Uuringulaegas” (Ark of Inquiry) arendab õpilaste uurimisoskusi üle Euroopa, andes nii õpetajale kui ka õpilasele tuge metoodilise materjali, uurimistegevuste näidiste ja hindamistööriistade näol.
  • Tallinn alustab 2016.a sügisest õpilaste uurimistööde kaasjuhendamise projektiga, loe täpsemalt SIIT!
  • Õpetajate Lehe artikkel uurimistööde juhendamise süsteemist Eestis, loe täpsemalt SIIT!

Koolide koordinaatorite koostöövõrgustiku tööd rahastatakse ERF TeaMe+ programmist.

TeaMe+_lipud_cube_color

Lisainfo:
Sirli Taniloo
konkursside koordinaator
Tel 7317 347; 52 60 562
E-post sirli.taniloo@etag.ee
www.etag.ee/teadpop