2016. a konkursi teise vooru pääsenud tööd

IMG_6175

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi II vooru pääsenud tööde autorite ja uuritud teemadega saate tutvuda allpool. Konkursi parimad selguvad 28.-29. aprillil Tallinnas toimuval II Õpilaste teadusfestivalil. Festivali kohta leiad lisainfot siit. Uueneva infoga kursis olemiseks liitu ürituse jälgijatega facebookis.

Allolevas loetelus on sinisega eristatud põhikooli autorite tööd, 
mustaga on tähistatud gümnaasiumiastme autorite tööd.

1. Art Villem Adojaan, Tartu Tamme Kool, 9. klass, Kalakajaka noka ja jalgade värvuse ning linnu seisundi seostest, juhendaja Kalev Rattiste
2. Aksel Allas, Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. klass, Peegeldusspektroskoopia rakendamine põlevkivi kütteväärtuse määramisel, juhendaja Kaarel Piip
3. Joonas Alliksaar, Puhja Gümnaasium, 12. klass, Poiste ja tüdrukute õppeedukuse võrdlus Puhja Gümnaasiumi 2. ja 3. kooliastmes, juhendaja Riin Saadjärv
4. Diana Alt ja Elo Nõmm, Saaremaa Ühisgümnaasium, 9. klass, Pisikesed teod Saaremaa rannaniitudel, juhendajad Inge Vahter ja Piret Kiristaja
5. Kristo Ambus ja Gerlin Dreimann, Rakvere Gümnaasium, 12. klass, Loomade õppimisvõimet mõjutavad tegurid labürintkatsetes liivahiirte näitel, juhendaja Eve Raja
6. Hedvig Andrejev, Parksepa Keskkool, 12. klass, Vaimupuudega noorte õppimisvõimalused ja rehabilitatsiooniteenused Võru maakonnas, juhendaja Esta Varik
7. James Paul Arney, Miina Härma Gümnaasium, 9. klass, Miina Härma Gümnaasiumi 4., 6., ja 10. klasside õpilaste aususe uuring, juhendaja Arma Eensalu
8. Joan-Martin Astudnev, Tallinna Õismäe Gümnaasium, 12. klass, Laulev revolutsioon ja I Noortefoorum, juhendajad Rein Ruutsoo ja Jaan Õispuu
9. Kelly Bergmann, Gustav Adolfi Gümnaasium, 12. klass, Ksenoöstrogeenide leiduvus, mõjud inimorganismile ning võimalused nende vältimiseks, juhendaja Lilian Kippasto
10. Artur Bozikjan, Tallinna Humanitaargümnaasium, 12. klass, Mändvetikate kooseksisteerimine kõrgemate taimedega ning nende biomassi dünaamika Haapsalu, Pärnu ja Kõiguste lahtede näitel, juhendaja Anastasiia Kovtun-Kante
11. Gabriela Cetvergaite, Lasnamäe Gümnaasium, 11. klass, Suhtumise representatsioon laste kloordioksiidiga ravimise kajastamisel ja sündmuste areng pärast esmaartikli ilmumist, juhendaja Mati Talvik
12. Ingvar Drikkit, Tartu Raatuse Kool, 8. klass, Tehislihastel põhineva mikromanipulaatori valmistamine, juhendaja Friedrich Kaasik
13. Kadri-Ann Freiberg, Miina Härma Gümnaasium, 12. klass, Bauhaus kui Weimari Vabariigi mudel, juhendaja Eoin McNamara
14. Auli Marta Humal, Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. klass, Alzheimeri haige hooldaja koormatus ja seda mõjutavad tegurid, juhendaja Ülla Linnamägi
15. Katri-Helena Janno, Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. klass, Eesti- ja venekeelsed numbreid sisaldavad vanasõnad ning nende omavahelised vasted, juhendaja Ljubov Titova
16. Katrina Kaasik, Saaremaa Ühisgümnaasium, 12. klass, Karjatamise mõju Loode tammiku loopealsele, juhendaja Mart Mölder
17. Steven Kabanen, Ülenurme Gümnaasium, 12. klass, Valgetähe kavaleri Tarmo Kerstna lugu, juhendaja Viive Peiker
18. Hanna-Marii Kaljas, Tallinna Reaalkool, 11. klass Weekend Festival Baltic 2015 – korraldus ning selle mõju Pärnu linnale, majutus-, transpordi- ja toitlustusettevõtetele, juhendaja Andres Talts
19. Eelika Kapitan, Tallinna Ühisgümnaasium, 12. klass, Hariliku kartuli Solanum tuberosum L. modifikatsioonilisest muutlikkusest, juhendaja Leili Järv
20. Charlie Chris Karniol, Rocca al Mare Kool, 12. klass, Elektronmuusikateos “Dome”, juhendaja Helerin Lehtla
21. Saale Kaubi, Tallinna Prantsuse Lütseum, 12. klass, Vahetusaasta mõju edasisele töö- ja elukäigule, juhendaja Rahel Kard
22. Hanna Keidong, Saaremaa Ühisgümnaasium, 12. klass, Hambaprobleemide profülaktika Saaremaa Ühisgümnaasiumi 5.- 9. klasside õpilaste seas, juhendaja Inge Vahter
23. Silver Kera Gustav Adolfi Gümnaasium 12. klass τ kasutuselevõtt ning selle eelised π suhtes Agu Ojasoo
24. Kristin Kink Viljandi Gümnaasium 10. klass Viljandimaa Kõpu valla talunimed Aili Kiin
25. Karina-Anette Kiristaja, Kadrioru Saksa Gümnaasium, 9. klass, Toitlustusasutuste menüüde keel, juhendaja Reet Igav
26. Claudia Kittask, Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool, 12. klass, Ülevaade Pala valla pühapaikadest, juhendaja Kait Eiland
27. Karin Kivisild, Põlva Ühisgümnaasium, 12. klass, Keskkonnasäästliku NEEMAZAL-T/S ja sünteetilise insektitsiidi ACTARA 25 WG mõju jooksiklaste (Carabidae) olfaktoorsele käitumisele, juhendaja Ivar Sibul
28. Linda Kogerman, Rocca al Mare Kool, 12. klass, Fluorestseeruva VEGFR2 liitvalgu kloneerimine ja ekspresseerimine, juhendaja Taavi Päll
29. Vjatšeslav Koloskov ja Juri Agijevitš, Narva Pähklimäe Gümnaasium, 9. klass, Joogivee füüsikalis-keemiliste näitajate uurimine Narva ja Narva-Jõesuu erinevate veekogude näitel, juhendaja Jelena Tšovareva
30. Kristjan Kongas, Tallinna Reaalkool, 12. klass, Valgete kääbuste kokkupõrke simuleerimine kuubistiku meetodil – stabiilsusanalüüs difusioonikonstantide ja resolutsioonide varieerimise abil, juhendaja Jaan Kalda
31. Anton Konovalov, Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. klass, Haspin-selektiivse kõrgafiinse fluorestsentssondi sünteesistrateegiate arendamine, juhendaja Darja Lavõgina
32. Johann Erik Kukk, Tartu Erakool, 9. klass, Teise maailmasõja sündmuste kajastamine propagandas, juhendaja Astrid Tiideberg
33. Kadi Kristina Laine, Tallinna Prantsuse Lütseum, 12. klass, Matti Piirimaa biograafia, juhendaja Helena Stern-Kopra
34. Pille-Riin Langeproon, Tallinna Prantsuse Lütseum, 12. klass, Kõnnu valla Langebraunide seos Tallinna portselanitöösturiga, juhendaja Karin Lippus
35. Mattias Laos, Kihnu Kool, 9. klass, Tuletõrje ja tulekahjud Kihnus, juhendaja Külli Laos
36. Kaidi Laup, Rapla Ühisgümnaasium, 12. klass, Rapla Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilaste väärtushinnangud ja nende mõjutajad, juhendaja Maarika Lips
37. Martin Leepere ja Rasmus Vendel, Aste Põhikool, 8. klass, Metaanilagukattega Kudjape prügilat asustavate mullaselgrootute loomade liigiline mitmekesisus ja arvukus, juhendaja Ülle Soom, Maie Meius
38. Karl-Erik Lett, Tallinna Reaalkool, 12. klass, Vereanalüüsi teostamist mõjutavad preanalüütilised tegurid, juhendaja Marika Tammaru
39. Kaire Looris, Muhu Põhikool, 9. klass, Nimede muutumine eesti algupärases lastekirjanduses, juhendaja Ülle Kuusk
40. Laura Lukk, Tallinna Kristiine Gümnaasium, 12. klass, C-vitamiin apelsinimahlades, juhendaja Janno Puks
41. Kriss-Mariin Lusti, Tallinna Inglise Kolledž, 12. klass, Kofeiinisisalduse määramine masstootja Liptoni ja kvaliteetteepoe Kohvieri 200 ml valges, rohelises ja mustas tees, juhendaja Luise Tiks
42. Hain Luud, Miina Härma Gümnaasium, 12. klass, Karastusjookide erosioonne mõju hammastele ja populaarsus Miina Härma Gümnaasiumi õpilaste seas, juhendaja Ülle Irdt
43. Marie Mari Maasik, Tallinna Reaalkool, 12. klass, Äikesesageduse võrdlus Eestis maakonniti ning meteoroloogilised põhjused aastatel 2010–2013, juhendaja Piret Karu
44. Karmen Mardik, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. klass, Küberkiusamine 9. klassides kolme Pärnu linna kooli näitel, juhendaja Marianna Metsla
45. Kirsika Meresmaa, Rapla Ühisgümnaasium, 12. klass, Kristiina Ehini teoste vastuvõtt kirjanduskriitikas, juhendaja Ülle Mäekivi
46. Marian Metsar, Audentese Spordigümnaasium, 12. klass, BRICHOS domääni sisaldavate valkude ning Aβ1-42 puhastamine, juhendaja Kaarel Kõivupuu
47. Ketriin Murrik ja Liisa Puu, Viljandi Gümnaasium, 12. klass, Viljandi järve ümbruse mullad ja allikate mõju nende kujunemisele, juhendaja Kadri Suislepp
48. Miina Solveig Muru, Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. klass, Klaasi pinnakvaliteedi määramine interferomeetrilisel meetodil, juhendaja Andreas Valdmann
49. Priit Norak, Saue Gümnaasium, 12. klass, Praktiline uurimistöö – Ekstruuder, juhendaja Valmar Kaur
50. Meeri Nurk, Tallinna Tehnikagümnaasium, 12. klass, Keskkond ja müra, juhendaja Maie Tibar
51. Kaisa Orgusaar, Tallinna Ühisgümnaasium, 12. klass, Eesti rannikuvee üldlämmastiku ja -fosfori sisaldusest, juhendaja Leili Järv
52. Ida Maria Orula, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. klass,  Soolu küla lugu, juhendaja Epp Pavelts
53. Annika Paas, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, 12. klass, Inimese maitsmis- ja haistmismeele tundlikkuse hindamine, juhendaja Lauri Mällo
54. Markus Rene Pae, Gustav Adolfi Gümnaasium, 12. klass, Elektrilist päikesepurje kasutavad tuleviku-kosmosereisid, juhendaja Mart Noorma
55. Helena Pahtma, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, 12. klass, Kuidas mõjutab rohevindi tervislik seisund tema motivatsiooni toituda tajutud kisklusriski tingimustes? juhendajad Peeter Hõrak, Richard Meitern ja Lauri Mällo
56. Raul Palk, Rakvere Gümnaasium, 12. klass,  Tuuleenergia ja päikeseenergia tasuvusest eramajapidamises elektrienergia tootmiseks, juhendaja  Eve Raja
57. Mariin Pantelejev, Tallinna Inglise Kolledž, 11. klass, Pisiimetajate püügivahendite võrdlus Eesti oludes, juhendaja Uudo Timm
58. Greta Perolainen, Tallinna Prantsuse Lütseum, 8. klass, Taaskasutus rõivadisainis, juhendaja Marju Tooming
59. Andra Perv, Gustav Adolfi Gümnaasium, 12. klass, 1960. aastate prantsuse Nouvelle Vague’i filmide ja nende angloameerika uusversioonide võrdlev analüüs, juhendaja Eeva-Kaarin Ots
60. Betti Marie Peterson, Rocca al Mare Kool, 12. klass, Usalduse ja pettuse motiiv põhjagermaani mütoloogias Loki näidetel, juhendaja Toivo Lind
61. Timoteos Pilli, Tartu Erakool, 9. klass, Kristlikud protestantlikud usuvoolud ja nende erinevused, juhendaja Astrid Tiideberg
62. Anna-Liis Post, Kadrina Keskkool, 11. klass, Kadrina kohtade hüüdnimed, juhendaja Liivi Heinla
63. Roberta-Sinitta Praakli, Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. klass, Avaliku esinemise hirm ja sellega toimetulek 2015. aasta, juhendaja Triin Ulst
64. Taimo Priinits, Viljandi Gümnaasium, 12. klass, Eesti kahepaiksete vanuse määramine skeletokronoloogilisel meetodil, juhendaja Kadri Suislepp
65. Johanna Maria Prins, Tallinna Reaalkool, 11. klass, Kooliaasta algusega kaasnevate muutuste analüüs Endla-Sõpruse-Tulika ja Pärnu mnt-Järvevana ristmikel aastatel 2014 ja 2015, juhendaja Andres Talts
66. Helen Proosa, Kadrina Keskkool, 11. klass, Kohanimed enne ja nüüd. Kadrina-kandi oronüümid, juhendaja Liivi Heinla
67. Kadi Rahu, Tallinna Prantsuse Lütseum, 12. klass, Maanteekõrtside ajalugu Kuusalu kihelkonnas, juhendaja Karin Lippus
68. Maria-Helena Rahumets, Tallinna 32. Keskkool, 11. klass, Alkoholi tarvitamine kuritegevuse riskitegurina tähtpäevadel, juhendaja Triin Viiron
69. Anneliis Rea, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. klass, Inimolemuse käsitlemine ajaloos ja selle geneetilised alused, juhendajad Allan Lorents ja Ingrid Lekk
70. Jasper Ristkok, Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. klass, Lehtvedruamb, juhendaja Kristiina Punga
71. Liisa Sakerman, Tallinna Reaalkool, 11. klass, Suviodra umbrohtumus ja terasaak sõltuvalt mullaharimisviisist mahe- ja tavaviljeluses, juhendaja Marje Särekanno, Karli Sepp ja Erkki Otsman
72. Maris Sala, Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. klass, Chikungunya viiruse replikonide paljunemisvõime mõjutamine antiviraalsete ühendite ja traditsioonilise taimse ürdiseguga Carmolis, juhendaja Liis Karo-Astover
73. Merlin-Eliise Salus, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. klass, Universumi tumeaine uurimine Eestis, juhendaja Aarne Paul
74. Laura Savik, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, 12. klass, Mahlade destruktiivne mõju hambaemailile, juhendajad Kalle Kirsimäe ja Lauri Mällo
75. Feridee Sevostjanov, Saaremaa Ühisgümnaasium, 8. klass, Harilik kopsusamblik (Lobaria pulmonaria): bioloogia, ohustatus ja levik Saare maakonnas Mustjala vallas, juhendaja Inge Vahter
76. Karoliina Smiltinš, Tallinna Prantsuse Lütseum, 8. klass, Konfliktsituatsioonide uuring Tallinna Prantsuse Lütseumi gümnasistide seas, juhendaja Marje Väli
77. Erik Suits, Tallinna Reaalkool, 12. klass, Internetiturundus audiitorettevõtte Grant Thornton Rimess OÜ näitel, juhendaja Ene Saar
78. Henri Olavi Suomalainen, Rakvere Gümnaasium, 12. klass, Teatri ja kooli vaheline koostöö, juhendaja Reet Bobõlski
79. Alina Zijazova, Narva Pähklimäe Gümnaasium, 8. klass, Selfimaania, juhendaja Jelena Tšovareva
80. Mihkel Talmar, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 12. klass, Supernoova SN 2014J tüübi määramine heleduskõvera abil, juhendaja Aarne Paul
81. Tauno-Taimar Tamm, Lähte Ühisgümnaasium, 11. klass, Undi ja Savikoja paisjärvede kalastik 2010. ja 2015. aasta võrdluses, juhendaja Helle Järvalt
82. Sander Teras, Saaremaa Ühisgümnaasium, 7. klass, Pliidid Saaremaa kodudes, juhendajad Indrek Peil ja Inge Vahter
83. Elis Tiivoja, Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. klass, CO2 signalisatsiooniraja olulisus hariliku müürlooga õhulõhede sulgumisel, juhendajad Maris Nuhkat ja Saima Kaarna
84. Nils Tirs, Tallinna Inglise Kolledž, 12. klass, Laiatarbeliste jookide pH ja suhkrusisalduse mõju hammastele, juhendaja Kaisa-Helena Luht
85. Getri Tomson, Pärnu Koidula Gümnaasium, 12. klass, Eesti lemmikloomade nime-eelistused 21. sajandil, juhendaja Ebe Saarna
86. Andriana Tšupova, Narva Pähklimäe Gümnaasium, 11. klass, Narva jões elutseva lõhe populatsioonile mõju avaldanud antropogeensete tegurite uurimine, juhendaja Jelena Tšovareva
87. Marie Tulik, Parksepa Keskkool, 12. klass, Eesti Kaitsevägi ja Nõukogude Armee. Iseloomustus läbi minu pere kogemuste., juhendaja Andres Breidaks
88. Eva-Maria Tõnson, Hugo Treffneri Gümnaasium, 11. klass, Hoonestatud alade tuvastamine ERS-2, Envisati ja Sentinel-1 tehisavaradarite andmetelt, juhendaja Kaupo Voormansik
89. Tuuli-Ly Tähtjärv, Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. klass, Sfääride moodustamine erinevatest vedelikest, juhendaja Piret Raudsepp
90. Marie Johanna Univer, Viljandi Gümnaasium, 12. klass, Lämmastiku sisaldus taimedes Viljandi järve äärsete allikate taimedes, juhendaja Ave Vitsut
91. Anna-Liis Uuetoa, Gustav Adolfi Gümnaasium, 12. klass, Kõrgvererõhutõbe põdevate inimeste haigusteadlikkus ja tervisekäitumine Ida-Tallinna keskhaigla kardioloogia osakonna, Taastava Kirurgia Kliiniku ning ambulatoorsete haigete näitel, juhendaja Helina Reino
92. Iko-Eerik Uustalu, Tallinna Reaalkool, 12. klass, Mälutraatsoojusmasina kasuteguri määramine, juhendajad Toomas Reimann ja Eero uustalu
93. Daniil Vaino,  Narva Keeltelütseum,  8. klass, Pesupulbri lahuse mõju tiigi ökosüsteemi elusorganismidele, juhendaja Juri Afanasjev
94. Brigitta-Maria Vakaljuk, Tapa Gümnaasium, 8. klass, bensoe- ja sorbiinhappe määramine mõnedes mahlades ja karastusjookides kõrgrõhuvedelikkromatograafilisel meetodil, juhendaja Tõiv Haljasorg
95. Kevin Varzin, Rakvere Reaalgümnaasium, 10. klass, Viitna Linajärve ja Äntu Sinijärve ökoloogiline seisund, juhendaja Annika Mikomägi
96. Karin Veide, Läänemaa Ühisgümnaasium, 11. klass, Fluoriidisisalduse muutused joogivees 2005-2015 Läänemaa kuue veevärgi näitel, juhendaja Imbi Raudkivi
97. Martin Vesberg, Saaremaa Ühisgümnaasium, 6. klass Tutt-tiir: bioloogia, levik ja arvukus Saaremaal, juhendajad Inge Vahter ja Mati Martinson
98. Kerstin Vestel, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, 11. klass, Unehäired gümnaasiumiealistel noortel, juhendaja Kaili Miil
99. Tiina Vester,   Põlva Ühisgümnaasium, 12. klass, Inimese immuunpuudulikuse viiruse kapsiidivalgu ekspresseerimine ja puhastamine, juhendaja Eva Zusinaite
100. Emili Õun, Vinni-Pajusti Gümnaasium, 12. klass, Eduard Vilde nimelise kolhoosi esimehe August Lepasaare panus kohaliku elu edendamisse aastatel 1956-1968, juhendaja Maie Nõmmik
101. Kristjan Karel Ööpik, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, 12. klass, Noorte korvpallurite veestaatus ja kehatemperatuuri muutused treeningul, juhendajad Martin Aedma, Vahur Ööpik ja Lauri Mällo

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi parimad selguvad 28.-29. aprillil Tallinnas toimuval II Õpilaste teadusfestivalil. Festivali kohta leiad lisainfot siit. Uueneva infoga kursis olemiseks liitu ürituse jälgijatega facebookis.