Varasemad konkursid

Kõigepealt toome tutvumiseks selleaastase konkursi võidutööd (videod, lühikokkuvõtted ja ametliku preemiate käskkirja) ja allpool leiad lingid varasemate aastate konkursside võidutöödele.

2020.a preemiasaajate võidutööde tutvustusvideod:

Kaire Uibolehe doktoritöö “Õpikeskkonna ja bakalaureusõppe üliõpilaste õppimise seosed kõrghariduses: kvalitatiivne mitme-juhtumi uuring”

Aile Tomsoni (Tartu Ülikool) magistritöö „Suktsessiivse kakskeelsusega koolieelikute jutustamisoskuse hindamine“

Heili Griffithi (Tallinna Ülikool) magistritöö „Noorsootöötaja rolli konstrueerimisest. Eesti noorsootöötajate arvamused“

Janyka Vellaki (Tartu Ülikool) magistritöö „Õpetajatele ja eakaaslastele kui õpimotivatsiooni mõjutajatele III kooliastme õpilaste antud hinnangud ja nende vahelised seosed

Kaidi Kolsari (Tartu Ülikool) magistritöö „Õpilase soo mõju funktsionaalse lugemisoskuse hindamisele gümnaasiumiastme emakeeleõpetuses

Merlin Kitsingi (Tallinna Ülikool) magistritöö „Lähiajaloo õppematerjal 9. klassile: Muutused kultuuris ja eluolus Teisest maailmasõjast kuni tänapäevani

Marika Padriku ja Merit Hallapi (Tartu Ülikool) teadusartikkel „Simultaanse kakskeelsusega 3- ja 4-aastaste laste grammatilised oskused eesti keeles

Meidi Sirki, Reeli Liiviku, Meril Ümariku ja Krista Loogma (Tallinna Ülikool) teadusartikkel „Kutseõpetajate professionaalse mälu roll õpilastega seotud muutuste kogemisel

Merle Taimalu ja Piret Luige (Tartu Ülikool) teadusartikkel „The impact of beliefs and knowledge on the integration of technology among teacher educators: A path analysis

Piret Luige, Reelika Suviste, Marina Lepa, Tauno Paltsi, Eno Tõnissoni, Merilin Säde ja Kaspar Papli (Tartu Ülikool) teadusartikkel „What motivates enrolment in programming MOOCs?

2020.a võidutööde lühikokkuvõtted leiad meie pressiteatest SIIT.

Haridusteaduslike tööde riiklik konkurss 2020 (tulemused)

 

2019.a preemiasaajad, võidutööde tutvustusvideod ja lingid tööde terviktekstidele 

Maia Muldma ja Kadi Härma: MUUSIKAMAA LOOD muusikaõpetuse komplekt 6. klassile (õpik, töövihik, muusikavalik CD): lühivideo tööst ja töö terviktekst

Kärt Kao: Lastevanemate tegevused koduõppes ja nende arvamused koduõppe eelistest, kitsaskohtadest ja arendusvõimalustest: lühivideo tööst ja töö terviktekst

Piret Oppi: Õpetajate psühholoogiliste baasvajaduste alase teadlikkuse tõstmise programmi mõju õpilaste tunnetatud psühholoogilistele baasvajadustele: lühivideo tööst ja töö terviktekst

Britt Petjärv: Enesejuhitud õppimise toetamine võimekususkumuste mõjutamisega inseneeria valdkonna üliõpilaste näitel: lühivideo tööst ja töö terviktekst

Henri Tilga, Vello Hein, Andre Koka, Kyra Hamilton, Martin S.Hagger: The role of teachers’ controlling behaviour in physical education on adolescents’ health-related quality of life: test of a conditional process model: lühivideo tööst ja töö terviktekst

Katrin Mägi, Eve Kikas, Piret Soodla: Effortful control, task persistance and reading skills: lühivideo tööst ja töö terviktekst

Maire Tuul: Lasteaiaõpetajate arusaamad õppekavadest ja laste õppimisest ning hinnang õpetaja pedagoogilisele tegevusele lapsekeskse kasvatuse kontekstis: lühivideo tööst ja töö terviktekst

Marten Siiber, Jaan Mikk, Sven Aller: Kiirlugemise tarkvara: lühivideo tööst ja töö terviktekst

Piret Luik, Merle Taimalu, Reelika Suviste: Perceptions of technological, pedagogical and content knowledge (TPACK) among pre-service teachers in Estonia: lühivideo tööst ja töö terviktekst

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2019 (tulemused)

Varasemate konkursside preemiasaajad ja võidutööd

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2018 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2017 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2016 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2015 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2014 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2013 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2012 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2011 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2010 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2009 (tulemused)