Varasemad konkursid

Kõigepealt toome tutvumiseks eelmise konkursi võidutööd ja allpool leiad lingid varasemate aastate konkursside võidutööde tutvustustele.

2019.a preemiasaajad, võidutööde tutvustusvideod ja lingid tööde tervikteksitdele 

Maia Muldma ja Kadi Härma: MUUSIKAMAA LOOD muusikaõpetuse komplekt 6. klassile (õpik, töövihik, muusikavalik CD): lühivideo tööst ja töö terviktekst

Kärt Kao: Lastevanemate tegevused koduõppes ja nende arvamused koduõppe eelistest, kitsaskohtadest ja arendusvõimalustest: lühivideo tööst ja töö terviktekst

Piret Oppi: Õpetajate psühholoogiliste baasvajaduste alase teadlikkuse tõstmise programmi mõju õpilaste tunnetatud psühholoogilistele baasvajadustele: lühivideo tööst ja töö terviktekst

Britt Petjärv: Enesejuhitud õppimise toetamine võimekususkumuste mõjutamisega inseneeria valdkonna üliõpilaste näitel: lühivideo tööst ja töö terviktekst

Henri Tilga, Vello Hein, Andre Koka, Kyra Hamilton, Martin S.Hagger: The role of teachers’ controlling behaviour in physical education on adolescents’ health-related quality of life: test of a conditional process model: lühivideo tööst ja töö terviktekst

Katrin Mägi, Eve Kikas, Piret Soodla: Effortful control, task persistance and reading skills: lühivideo tööst ja töö terviktekst

Maire Tuul: Lasteaiaõpetajate arusaamad õppekavadest ja laste õppimisest ning hinnang õpetaja pedagoogilisele tegevusele lapsekeskse kasvatuse kontekstis: lühivideo tööst ja töö terviktekst

Marten Siiber, Jaan Mikk, Sven Aller: Kiirlugemise tarkvara: lühivideo tööst ja töö terviktekst

Piret Luik, Merle Taimalu, Reelika Suviste: Perceptions of technological, pedagogical and content knowledge (TPACK) among pre-service teachers in Estonia: lühivideo tööst ja töö terviktekst

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2019 (tulemused)

Varasemate konkursside preemiasaajad ja võidutööd

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2018 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2017 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2016 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2015 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2014 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2013 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2012 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2011 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2010 (tulemused)

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2009 (tulemused)