Hindamine

Konkursitöö hindamise kriteeriumid

  • Töö teema – töö aktuaalsus ja olulisus haridus- ja kasvatusteaduste ja/või koolipraktika jaoks
  • Töö sisuline tase – teema käsitluse põhjalikkus ja terviklikkus, püstitatud eesmärkide saavutatus
  • Töö metoodiline tase – teadustöö puhul uurimismetoodika täpsus ja analüüsi korrektsus
  • Materjali esitamise loogilisus ja korrektsus
  • Hinnang konkursitööle oma kategoorias

Huvide konflikti vältimine

Kõik hindamiskomisjoni liikmed allkirjastavad enne hindama asumist huvide konflikti vältimise deklaratsiooni, milles nad loetlevad üles tööd, mille suhtes neil on huvide konflikt ning need tööd antakse hinnata teistele komisjoni liikmetele. Otsustuskoosolekul lahkub huvide konfliktiga komisjoni liige vastava kategooria tööde arutelu ajaks ruumist.

Huvide konflikti vältimise deklaratsiooni vorm

Haridusteaduslike tööde riikliku konkursi hindamiskomisjon

1. Imbi Henno – Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert; komisjoni esinaine;
2. Inge Timoštšuk – Tallinna Ülikooli alushariduse ja algõpetuse didaktika dotsent;
3. Evelyn Kiive – Tartu Ülikooli eripedagoogika professor;
4. Miia Rannikmäe – Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse professor;
5. Rain Mikser – Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi vanemteadur;
6. Kristiina Krabi-Klanberg – Eesti Kunstiakadeemia avatud akadeemia juhataja; õppejõud;
7. Kristi Kiilu – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikakasvatuse professor;
8. Tiia Rüütmann – Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemlektor;
9. Hele Priimets – Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste osakonna koordinaator