“Võrgustuv õppimine – ei ole üksi ükski kool”

20. aprillil 2016

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi aulas (Salme 1a)

Seekordse kasvatusteaduste konverentsi teemaks oli koostöö ja „võrgustumine“. Konverentsil räägiti sellest, kuidas teha õpetamisel koostööd, kuidas paremini „võrgustuda“ ja mis kasu on õpikogukonnast. Juttu tuli uuest õpetamiskultuurist – organiseeritud ja koostöisest õpetamisest. Tehti kokkuvõtteid konkursitöödest ja pärjati parimaid.

Kasvatusteaduse konverentsil osalesid kasvatusteadlased, valdkonna üliõpilased, tegevõpetajad, haridusametnikud, pedagoogika ja kasvatusteadusega seotud ühendused ning nende esindajad ning loomulikult kasvatusteaduslike tööde konkursil osalejad.

Konverentsi korraldasid Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut ja Eesti Teadusagentuur.

Päeva juhtis Anzori  Barkalaja

Konverentsi programm:

11.00               Konverentsi avamine
Äli Leijen, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi juhataja

11.05 – 11.20  Mis on innovatsioon ja kuidas innovatsioonikoolide võrgustik seda loonud on?
Margus Pedaste, Tartu Ülikooli professor

11.25 – 11.40  Mis kasu on õpikogukonnast?
Maria Jürimäe, Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuse peaspetsialist

11.45 – 12.05  Millised partnerite võrgustikud on Tallinna Ülikoolil?
Kerttu Mölder, Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse arendusspetsialist

12.05 – 12.20 Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse partnerkoolide võrgustik –  kes ja keda võrgutab?
Kerttu Mölder, Sirje Kaljula ja Mihkel Kõrbe, Kadrioru Saksa Gümnaasium

12.25 – 12.40 Võrgustike võrgustiku idee.
Anzori Barkalaja, Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuse juhataja

12.40 – 13.00 Elektrooniline rühmatöö, arutelu, sõnapilv.
Margus Pedaste, Anzori Barkalaja, Priit Brikker

13.00 – 14.15 Lõuna
14.15 – 15.00 Läbilõige 2016.a kasvatusteaduslike tööde riiklikule konkursile esitatud töödest:

1) Doktoritöö „Loodusteaduste õppimisest ja õpetamisest Eesti koolides rahvusvaheliste võrdlusuuringute taustal“ tutvustus – Imbi Henno (Tallinna Ülikool);
2) Magistritöö „Reostuse teema õpetamine päästekorraldajate kutseõppes Sisekaitseakadeemias“ tutvustus – Stella Polikarpus (Sisekaitseakadeemia);
3) Populaarteadusliku õppefilmi Otsiskelu tutvustus – Jana Kadastik (Tallinna Ülikool);
4) Teadusartikli „Does early reading instruction promote the rate of acquisition A comparison of two transparent orthographies“ tutvustus– Piret Soodla (Tallinna Ülikool).

NB! 2016.a konkursi võidutöid saad lugeda SIIT!

15.00 – 15.30 Kokkuvõte 2016.a konkursist, parimate tööde autoritele preemiate üleandmine

prof Edgar Krull, konkursi hindamiskomisjoni liige
Kalle Küttis, Haridus-ja Teadusministeeriumi koolivõrgu juht

15.30 – 16.00  Pidulik vastuvõtt