“Juhitav ja juhtimatu koolis”

2014.a kasvatusteaduste konverents “Juhitav ja juhtimatu koolis”

Hariduse valdkonnas on läbi viidud mitmeid uuringuid, kus on püütud mõõta koolijuhtimise mõju kooli efektiivsusele. Osa uurijatest leiab, et seos kooli tulemuslikkuse ning selle juhtimise vahel puudub, teine osa on aga ütleb, et seos on olemas. Tänane Eesti hariduskorralduslik süsteem annab koolijuhile õigusi enam (koolijuht valib kaadrit, sõlmib töölepingu, käsutab kooli eelarvet jne) ning samas paneb märksa kõrgema vastutuse tulemuste eest (õpilaste õpitulemused, vanemate ja kogukonna rahulolu kooliga, erinevate õiguslike küsimuste lahendamine, kooli esindamine jne) kui paljude teiste riikide haridussüsteemid maailmas. Tekib küsimus, kas oleme selles osas novaatorid ning kooliarenduse esireas või on pigem tegemist hälbega normaalsest haridussüsteemi arengust?

16. aprillil 2014. aastal toimus Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi saalis konverents koolijuhtimisest, kus käsitleti mitmeid aktuaalseid probleeme, väljakutseid ja ootusi Eesti koolijuhile. Oma seisukohtad ütlesid välja nii tegevkoolijuhid, haridusjuhtimisega seotud inimesed ülikoolist kui ka õpilased ja õpetajad. Rahvusvahelise võrdleva dimensiooni lisab konverentsile Fulbright’i professor Doyle Stevick Lõuna-Carolinast.

Esinejad ja ettekanded:

Doyle Stevick „Estonia: The Learning Tower of PISA“
Viljar Aro, Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktor ja Toomas Takkis, Kuressaare Gümnaasiumi direktor „Edukas koolijuhtimine Eestis Saaremaalt vaadatuna“
Külle Viks, Otepää Gümnaasiumi direktor „Koolijuhi autonoomia idees ja argipäevas
Tiit Lepp, Lüllemäe Põhikooli direktor „Vabakutselise seisusest kooli juhtima“
Leelo Tiisvelt, Randvere kooli tegevjuht „Õpetajate professionaalsete õpikogukondade tegevus – Eesti kogemus“
Maie Kitsing, Haridus- ja teadusministeeriumi nõunik „Eestvedamine Eesti koolis – mõistatuslik pilt PISA andmete põhjal“. Videoettekanne
Grete Maria Neppo, Eesti Õpilasesinduste Liit. “Kooli juhtimine – tähelepanekuid ning ettepanekuid õpilastelt”
Kristi Mikiver, Haridus- ja teadusministeeriumi õpetajaosakonna juhataja “Millega tegeleb HTMi äsja loodud õpetajaosakond?”
Helin Puksand, Rain Mikser „Hariduse ja kasvatuse sõnaraamatu“ tutvustamine

Läbilõige 2014. aasta riikliku kasvatusteaduslike tööde konkursile esitatud töödest:
Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumber „Õpetajakoolitus ja kõrgkoolipedagoogika“. Äli Leijen, Tartu Ülikool
Beliefs about teaching: persistent or malleable? A longitudinal study of prospective student teachers’ beliefs. Katrin Poom-Valickis, Tallinna Ülikool
Pedagogy-driven Design of Virtual Learning Environments. Mart Laanpere, Tallinna Ülikool
Mälukonfliktide ületamise võimalusi ajalooõpetuse kaudu. Hanna-Liis Kaarlõp-Nanì, Tallinna Ülikool
– Haridusleksikon. Rain Mikser, Tallinna Ülikool
– 5–6-aastaste laste kõne test. Marika Padrik, Tartu Ülikool
Punkt. 6. klassi eesti keele õpik. Helin Puksand, Tallinna Ülikool