Esimene kasvatusteaduste konverents

2012.a kasvatusteaduste konverents ja riikliku konkursi preemiate pidulik kätteandmine

Toimus 16. mail Tallinnas, Ajaloo Instituudi saalis

Konkursile esitatud tööde lühiettekanded, läbilõige erinevatest kategooriatest:

  • Aivar Põldvee (Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut; Eesti Keele Instituut) „Viis aabitsat ja Forseliuse õppeviis”. Eesti keeles publitseeritud teadustöö. 05.12_Põldvee
  • Eve Kikas (Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool), „Mutual Trust between Kindergarten Teachers and Mothers and its Associations with Family Characteristics in Estonia and Finland”. Võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel.05.12_Kikas
  • Kirsti Kislenko (Tallinna Ülikool) „Exploring pupils’ beliefs about mathematics: Cases from Estonia and Norway“. Publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö. 05.12 Kislenko
  • Jana Kadastik (Tallinna Ülikool), „Dialoog disaineriga: õppetööd toetavad vahendid hooldusõppe õpilaste kognitiivsete oskuste arendamiseks“. Magistritöö 05.12 Kadastik
  • Kristi Laanemäe ja Anu Purre (MTÜ Loovalt Tulevikku), „Tähelepanu! Valmis olla! Kunst!”. Didaktilis-rakenduslik töö05.12 Laanemäe. Purre
  • Maia Muldma (Tallinna Ülikool), „Õppimine ja õpetamine mitmekultuurilises õpikeskkonnas“. Õpik (üld-, kutse- ja kõrgharidusõpikud, mida täiendavad metoodilised juhendmaterjalid ja õpetajaraamat). 05.12 Muldma