Konverentsid

Eesti Teadusagentuur korraldab juba mitmendat aastat koostöös Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooliga varem kasvatusteaduste nüüd haridusteaduste konverentsi, mis toob kokku õpetajad, koolijuhid, üliõpilased, kasvatusteadlased ja haridusametnikud üle Eesti, arutlema hariduse ja koolielu päevakajalistel teemadel. Konverentsi eesmärgiks on populariseerida ja tunnustada haridusteadlaste tööd ning aidata selle teadusvaldkonna saavutustel saada laiemat kõlapinda Eesti hariduses ja ühiskonnas.

Konverentside teema on  igal aastal erinev, hõlmates kasvatusteaduste evalveerimist, kasvatusteaduste väljapaistvust ühiskonnas, koolijuhtimist, traditsioonilise ja innovaatilise kokkupuutekohti hariduses, haridusasutuste võrgustumist. Haridusteaduste konverents on ühtlasi ka haridusteaduslike tööde riikliku konkursi tulemuste väljakuulutamise ja parimate tööde autorite premeerimise kohaks, mis annab ka hea ülevaate haridusteaduste valdkonna uuematest silmapaistvatest teadustöödest ja uurimistulemustest. Preemia saanud tööde nimekirjad täies mahus ja võimalusel ka lingid võidutöödele leiate meie kodulehelt.

Haridusteaduste konverents „Kirjaoskuste kirevus” toimub 13. mail

2021. a konverentsi korraldasid koostöös Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, ökoloogia ja maateaduste instituudi loodusteadusliku hariduse keskus ning Eesti Teadusagentuur. Konverents on järelvaadatav Tartu Ülikooli veebitelevisiooni UTTVs.
Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri Mart Laidmets tervituskõne.

Konverentsi ajakava 2021

2021. a haridusteaduslike tööde riikliku konkursi preemiasaajad ja tööde tutvustused.

Ettekannetes kõneldi lugemisoskusest ja teksti mõistmisest ning matemaatilisest, loodusteaduslikust, digitaalsest, kehalisest ja ettevõtluskirjaoskusest. Kirjaoskus traditsioonilises tähenduses on oskus lugeda ja kirjutada. Inglise keele kaudu (literacy) on see sõna hariduselus omandanud ka laiema tähenduse: nüüdisaja maailmas mingis valdkonnas toimetulekuks hädavajalikud põhioskused. Seega võib rääkida nii loodusteaduslikust ja matemaatilisest kirjaoskusest kui vastavatest pädevustest. Arutleda võib selle üle, missugune teadmiste ja oskuste tase on elus hakkama saamiseks ehk „kirjaoskaja olemiseks“ minimaalselt vajalik. 2021. novembris ilmub kirjaoskuste teemale pühendatud Eesti Haridusteaduste Ajakirja number, mille toimetajad on Miia Rannikmäe, Krista Uibu ja Rain Mikser.

 

Varasemate kasvatuskonverentside sisu on vasakul menüüs toodud nimekirjast!

Vaadake kõiki varasemate konkursside võidutöid SIIT!

Konverents toimub vaheldumisi Tallinnas ja Tartus.