Konverentsid

Eesti Teadusagentuur korraldab juba mitmendat aastat koostöös Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooliga varem kasvatusteaduste nüüd haridusteaduste konverentsi, mis toob kokku õpetajad, koolijuhid, üliõpilased, kasvatusteadlased ja haridusametnikud üle Eesti, arutlema hariduse ja koolielu päevakajalistel teemadel. Konverentsi eesmärgiks on populariseerida ja tunnustada haridusteadlaste tööd ning aidata selle teadusvaldkonna saavutustel saada laiemat kõlapinda Eesti hariduses ja ühiskonnas.

Konverentside teema on  igal aastal erinev, hõlmates kasvatusteaduste evalveerimist, kasvatusteaduste väljapaistvust ühiskonnas, koolijuhtimist, traditsioonilise ja innovaatilise kokkupuutekohti hariduses, haridusasutuste võrgustumist. Haridusteaduste konverents on ühtlasi ka haridusteaduslike tööde riikliku konkursi tulemuste väljakuulutamise ja parimate tööde autorite premeerimise kohaks, mis annab ka hea ülevaate haridusteaduste valdkonna uuematest silmapaistvatest teadustöödest ja uurimistulemustest. Preemia saanud tööde nimekirjad täies mahus ja võimalusel ka lingid võidutöödele leiate meie kodulehelt.

Haridusteaduste konverents „Uuringud koolist ja lasteaiast – kas teadlastele või praktikutele?“

Aeg: 13. mai 2022, kell 9.30-16.30

Asukoht: Tallinna Ülikooli Astra õppehoone (Narva mnt 29) Maximumi auditoorium (ruum A-002) ja virtuaalselt

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi ja Eesti Teadusagentuuri koostöös korraldataval konverentsil tutvustame õpilas- ja õpetajauurimuse põhjal valminud haridusteaduslike uurimistööde järeldusi. Arutleme haridusasutuste praktiliste näidete põhjal, millist teadmist on uurimuses osalemine neile andnud. Nii soovime rõhutada haridusteadusliku uurimistöö olulisust nii uurijate kui praktikute jaoks.

Konverentsi raames esitleme ka 2022. kevadel toimunud õpilas- ja lasteaiauurimuse peamisi tulemusi ning selgitame osalenud koolide ja lasteaedade võimalikke jätkutegevusi. Traditsiooniliselt tunnustame konverentsi raames tänavuse haridusteaduslike tööde riikliku konkursi võitjaid.

Konverents toimub hübriidformaadis.

Ajakava

Konverentsi info

Viktoria Humal
Partnerlussuhete juht
Haridusinnovatsiooni keskus
Haridusteaduste instituut
Tallinna Ülikool
(+372) 619 9853/vhumal@tlu.ee

Konkursi info

Katrin Saart
Eesti Teadusagentuur
katrin.saart@etag.ee

 

2021. aasta haridusteaduste konverents “Kirjaoskuste kirevus”

Konverentsi korraldasid ühiselt Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, ökoloogia ja maateaduste instituudi loodusteadusliku hariduse keskus ning Eesti Teadusagentuur. Konverents on järelvaadatav Tartu Ülikooli veebitelevisiooni UTTVs. Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri Mart Laidmets tervituskõne.

Konverentsi ajakava 2021

2021. aasta haridusteaduslike tööde riikliku konkursi preemiasaajad ja tööde tutvustused.

Ettekannetes kõneldi lugemisoskusest ja teksti mõistmisest ning matemaatilisest, loodusteaduslikust, digitaalsest, kehalisest ja ettevõtluskirjaoskusest. Kirjaoskus traditsioonilises tähenduses on oskus lugeda ja kirjutada. Inglise keele kaudu (literacy) on see sõna hariduselus omandanud ka laiema tähenduse: nüüdisaja maailmas mingis valdkonnas toimetulekuks hädavajalikud põhioskused. Seega võib rääkida nii loodusteaduslikust ja matemaatilisest kirjaoskusest kui vastavatest pädevustest. Arutleda võib selle üle, missugune teadmiste ja oskuste tase on elus hakkama saamiseks ehk „kirjaoskaja olemiseks“ minimaalselt vajalik. 2021. novembris ilmub kirjaoskuste teemale pühendatud Eesti Haridusteaduste Ajakirja number, mille toimetajad on Miia Rannikmäe, Krista Uibu ja Rain Mikser.

 

Varasemate kasvatuskonverentside sisu on leitav vasakul menüüs olevas nimekirjas!

Vaadake kõiki varasemate konkursside võidutöid SIIT!

Konverents toimub vaheldumisi Tallinnas ja Tartus.