Haridusteaduslike tööde riiklik konkurss

Kuna 2020.a auhindamine jäi ära, on foto sellele eelnenud 2019.a konkursist. Fotol on võitjad koos tänukirjad üle andnud Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsleri Indrek Reimandi ja hindamiskomisjoni esinaise Katrin Poom-Valickisega

Haridusteaduslike tööde riikliku konkursi (senine kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss) eesmärgiks on väärtustada kasvatusteaduslikku ja haridusteaduslikku uurimistööd, õhutada  tulemuste avaldamist ja neile laiema kõlapinna andmise olulisust, avaldada tunnustust kasvatusteaduslike ja haridusteaduslike uurimistööde tegijaile ja tutvustada tööde tulemusi nii õpetajatele kui laiemale avalikkusele. Haridusteaduste valdkonna laiema määratluse tõttu korraldatakse edaspidi haridusteaduslike tööde riiklikku konkurssi.

Selleaastased tulemused on välja kuulutatud haridusteaduste veebikonverentsil

Uus konkurss tuleb uuel aastal taotlustähtajaga 17. jaanuaril 2022!

Tutvu seniste osalemistingimustega SIIN!

Konkursi preemiafond on 10500 eurot.

Konkursile ootame osalema teadustöid kasvatusteaduse ja haridusteaduse uurimisteemade laias spektris, hõlmates valdkondi nagu pedagoogika ja didaktika, eripedagoogika, logopeedia, psühholoogia sh arengupsühholoogia, pedagoogiline psühholoogia, haridussotsioloogia, haridusideoloogia, haridusfilosoofia, haridustehnoloogia, haridusjuhtimine, haridusökonoomika, haridusjuriidika jne.

Tööde esitamise kategooriad:

1. eesti keeles publitseeritud teadustööd/ artiklid: I preemia 1500 eurot ja II preemia 1000 eurot;
2. võõrkeeles publitseeritud teadustööd/artiklid: I preemia – 1500 eurot ja II preemia – 1000 eurot;
3. publitseeritud ja/või kaitsmisele lubatud doktoritööd ning monograafiad: I preemia – 1700 eurot ja II preemia – 1300 eurot;
4. magistritöödI preemia – 1500 eurot ja II preemia – 1000 eurot.

Konkursi tulemused tehakse igal kevadel teatavaks ja parimatel autoritel on võimalus oma töid tutvustada suurel haridusteaduste konverentsil, mis toob kokku hariduse ja koolielu päevakajalistel teemadel arutlema õpetajad, koolijuhid, üliõpilased, kasvatusteadlased ja haridusametnikud. Seni on konverentsidel kõneldud kasvatusteaduste evalveerimisest, väljapaistvusest ühiskonnas, haridusasutuste võrgustumisest ja koostööst jms. Konverents toimub vaheldumisi Tallinnas ja Tartus. 2020.a haridusteaduste konverents jäi koroona tõttu kahjuks ära, loodetavasti seekordne konverents saab ilusti toimuma, täpsem info jõuab kodulehele 2021.a aprili keskpaigaks.

Haridusteaduste konkursi alusmäärus

2021. aasta konkursi väljakuulutamise käskkiri

Tutvu ka varasemate kasvatusteaduslike tööde riiklike konkursside tulemustega, need leiad SIIT!

2013. aastal alustasime tehtud tööde koondamisega kasvatusuuringute kogumikku. Tutvu kasvatusuuringutega SIIT!

Konkursi ajaloost

Konkurss toimus esmakordselt 1990. aastal, mil kuulutati välja Heino Liimetsa nimeline kasvatusteaduslike tööde konkurss. Sellisena toimus konkurss paar aastat. Konkursi algusaastail hinnati töid kolmes kategoorias – teadustöö, magistritöö ja populaarteaduslik töö. 1993.a veebruaris sõlmiti Haridusministeeriumi ja Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi (EAPS) vahel leping kasvatusteadusliku konkursi korraldamiseks igal aastal, kusjuures Heino Liimetsa nimeliseks jäi toona magistritööde valdkond. 1990-ndate lõpus tekkis vajadus hinnata eraldi eesti keeles ja võõrkeeltes ilmunud teadustöid. Uue aastatuhande alguses lisandus didaktilis-rakenduslike tööde kategooria. Alates 2008. aastast sai Heino Liimetsa nimeliseks doktoritööde kategooria. 2011. aastal lisandus “õpikute kategooria” ning nii tööde esitamine kui ka hindamine toimuvad sellest ajast alates e-keskkonnas. 2018. aastal alustati riigiesindajate ja kasvatusteadlaste koostöös aruteludega konkursitööde ringi laiendamise ja  kaasajastamise vajaduse üle, mis päädis 2020.aastal uuenduskuuri läbinud konkursi väljakuulutamisega, nimetuse “haridusteaduslike tööde riiklik konkurss” all ja oluliselt laiema tööde valdkonnaga, kaasates ka seni välja jäänud valdkondi, nagu hariduse juhtimine, haridusökonoomika jms. Moodustati 4 tööde esitamise kategooriat: eestikeelsed teadusartiklid, võõrkeelsed teadusartiklid, doktoritööd ja monograafiad ning magistritööd. Riikliku konkursi staatus kehtib 2002. aastast. 2009-2011.a korraldas konkurssi Sihtasutus Archimedes. 2012. aastast alates on konkursi korraldamine Eesti Teadusagentuuris, rahastajaks Haridus- ja Teadusministeerium.

Kontakt ja lisainfo

Signe Toomla
konkursi koordinaator
e-post: signe.toomla@etag.ee