Hindamine

Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi hindamiskomisjon 2018-2021

Ene Ergma, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik, komisjoni esinaine
Ulvar Käärt, ajakirja „Horisont“ peatoimetaja
Andres Juur, teaduskeskuse AHHAA juhatuse esimees
Arko Olesk, Tallinna Ülikooli teaduskommunikatsiooni lektor, teadusajakirjanik
Riin Tamm, Tartu Ülikooli teaduskooli direktor
Hendrik Voll, Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor
Pille Pikker, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna nõunik
Annely Allik, SA Eesti Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja

 

Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi konkursikomisjon on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi käskkirjaga nr 1.1 2/18/330, 13.09.2018.
Käskkirja viimane muutmine 18.09.2020 nr 1.1 2/20/222