Tegevused

Korraldame mitmele sihtgrupile konkursse, kus esitleda oma uurimistöid ja häid mõtteid teaduse ja ühiskonna tihedamaks sidumiseks.

Avaldame temaatilisi uuringuid ja statistikat ning hoiame kursis teadus- ja arendusasutuste evalveerimistulemustega.

Eesti teadlastele ja teadusasutustele pakume oma töö tulemuste laiema tutvustamise ja infovahetuse võimalust veebis asuva teadusinfoportaali ETIS vahendusel. Kõiki neid tegevusi ühendavad läbivate teemadena eetilise, avatud ning sooliselt tasakaalustatud teaduse põhimõtted.

Suur osa Eesti Teadusagentuuri tegevusi leiab kajastamist  konverentsidel, seminaridel ja infopäevadel.