Teeme+ abiga suurendatakse õpilaste huvi loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia vastu

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi allkirjastas teaduse populariseerimise meetme Teeme+, et selle abil suurendada õpilaste huvi loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) erialade vastu.  Teeme+ on osa teaduse populariseerimise tegevusprogrammist TeaMe+, mida viib ellu Eesti Teadusagentuur ja toetavad Euroopa Ühtekuuluvuspoliitika fondid. Teeme+ avatud taotlusvooru kuulutab välja sihtasutus Archimedes.

HTM pressiteade

Haridus- ja teadusministeeriumi määrus nr 47

Teeme+ seletuskiri