Teadustööde riiklik konkurss ootab õpilasi aktiivselt osalema!

Juba 19. korda ootab Eesti Teadusagentuur õpilasi osalema õpilaste teadustööde riiklikul konkursil.  Tööde esitamise tähtaeg on 20. veebruar 2020.

Konkursi eesmärk on pakkuda heal tasemel uurimus- või loovtöö koostanud õpilastele väljundit ning motiveerida ja innustada noori teaduslikumale teemakäsitlusele ka kooli uurimistöödes. Konkursil osalemine annab hea võimaluse saada tagasisidet tehtud tööle ja end teistega võrrelda ning suurima väärtusena  – kohtuda sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist kui mujalt maailmast.

Konkursi lõppvoor, kuhu kutsutakse kuni 100 parima töö autorid oma töid stendiettekannetena esitlema, ja konkursi auhindade kätteandmine toimuvad õpilaste teadusfestivalil 14.-15. aprillil 2020 Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Parimad kuulutatakse välja 14. aprillil.

Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisk ütles, et häid uurimistöid tehakse kõikjal Eestis, paljud neist jõuavad ka konkursile, aga konkursile võiks neid saata palju julgemalt ja neid võiks siia jõuda veel rohkem. „Tahaks julgustada õpilasi olema loovad ja katsetama ka uudseid lähenemisi – mitte ainult uurimistöödele, vaid ka praktilistele töödele saab läheneda uurimuslikult ja sel moel võivad need olla puhtast uurimistööst isegi väärtuslikumad. Näiteks sai sel kevadel põhikooli astmes teise preemia praktiline töö, mille uurimuslik osa paljudest uurimistöödest parem oli,“ sõnas Tuisk.

Konkursile saabunud töid hinnatakse eraldi põhikooli ja gümnaasiumi astmes. Võitjate vahel läheb jagamisele preemiafond 11 400 eurot. Rahalised auhinnad on ka esimese preemia pälvinud tööde juhendajatele.

Auhinnasaajate seast valitakse välja Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ja rahvusvahelisele teadusmessile Intel ISEF Ameerika Ühendriikides. Samuti saadetakse üks õpilane Hiinasse, kus toimub Aasia suurim õpilaste teadusmess CASTIC. Lisaks valitakse osalejad noorte teaduslaagrisse Šveitsi alpides ja Šveitsi talendifoorumile.

Rohkem teavet konkursi ja osalemistingimuste kohta saab teadusagentuuri veebilehelt: http://www.etag.ee/tegevused/konkursid/opilaste-teadustoode-konkurss/

Konkursitööde esitamise keskkond avatakse 15. novembril ja on leitav siit: www.etag.ee/konkursid

Kontakt ja lisainfo:
Kaili Kaseorg-Cremona
Konkursi koordinaator
tel 5805 0869
e-post kaili.kaseorg@etag.ee