Teadusfoorumil „teadusEST 2017“ arutletakse teaduse mõju ja väärtuse üle

Homme, kell 11.00-18.00 toimub Tartus Dorpati Konverentsikeskuse Struve saalis teadusfoorum „teadusEST 2017“, mida korraldab Eesti Teadusagentuur. Teadusfoorum „teadusEST“ on arvamusvahetusüritus teadlastele, teadus- ja arendustegevuse korraldajatele ning teistele teaduse huvilistele.

 „teadusEST 2017“ keskmes on teaduse mõju ja väärtuse selgitamise küsimused.

Teaduse ühiskondlik-majanduslik mõju on üha tugevamalt teaduspoliitiliste arutelude keskmes, eriti teaduse rahastamise küsimustes. Selles, et teadus on oluline, ei ole kahtlust, ent kui suur on teaduse mõju ja milles see väljendub; milline on humanitaarteaduste ühiskondlik väärtus ja kuidas seda hinnata; kuidas peaks teadlane oma uurimistööd ühiskonnale tutvustama ja kas see on lisakohustus niigi suurele töökoormale või teadustöö üks osa – selles on veel palju ebaselgust. Need küsimused puudutavad otseselt või kaudselt iga teadlast tema igapäevatöös.

„Teaduse ühiskondlikul mõjul on palju tahke ja selle mõistmiseks peavad kõik ühiskondlikust edenemisest hoolivad osapooled koostööd tegema. Teadlased peaksid õppima oma töö ühiskondlikust mõjust rohkem rääkima ja tööd kavandades mõtlema, millist tulu  sellest tööd rahastavale rahvale lõppkokkuvõttes tekib.  Poliitikud ja rahvas peaks aga teadlastele selgemalt  sisukaid küsimusi esitama. Nende küsimuste teadasaamisel ning vahendamisel on oma roll nii teaduse rahastajatel kui ajakirjanikel. Et ära kasutada ja edendada Eesti teaduspotentsiaali, on vaja sisuliselt  ühiskondlikku kokkulepet  või „Eesti teaduslepingut“,“ sõnas  Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

Teaduse mõju ja väärtuse ühiskonnale selgitamise teemal esinevad Soome Akadeemia president Heikki Mannila, Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia esindaja Leho Tedersoo, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel, Tartu Ülikooli külalisprofessor Tambet Teesalu, Tartu Ülikooli kirikuloo vanemteadur Irina Paert, Tartu Ülikooli füüsikalise optika vanemteadur Heli Lukner ja vikipedist Ivo Kruusamägi.

Ettekannetele järgneb arutelu uurimistoetuste aruandluse kavandatava lihtsustamise üle uurimisprojektide ühiskondliku olulisuse selgitamise kontekstis.

Teadusfoorumist teevad otseülekande UTTV ja ERR Novaator.

Teadusfoorumi kava on kättesaadav SIIN

 

Lisainfo: Siret Rutiku, Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste osakonna juhataja,
tel 731 7381, siret.rutiku@etag.ee