Teadusfoorumil arutletakse teaduse hindamise tuleviku üle

Kuidas suunata uurimistoetuste taotlejaid rohkem ühiskonnale oluliste teemade uurimisele ning toetada uuenduslikke ja piire murdvaid uurimisprojekte teadusharude koostöös? Kuidas võtta hindamisel arvesse mitmekesisust ja elusündmustest tekkinud pause karjääriteel? Kuidas tunnustada mittelineaarseid karjääriteid ning võtta rohkem arvesse teadlaste tulevikupotentsiaali?

15. novembril Tartus, Dorpati Konverentsikeskuses toimuval teadusfoorumil teadusEST2018 on seekord teemaks „Teaduse hindamise tavad ja unistused – kuidas murda vanu mõttemalle“.

Teadusfoorum teadusEST on teadlastele suunatud iga-aastane info- ja arvamusvahetusüritus, kus räägitakse olulisematest arengutest Eesti teadusmaastikul ning arutletakse päevakajaliste küsimuste üle.

Seekordsel teadusfoorumil arutatakse, kuidas vähendada vastuolusid teaduse hindamisel ning millised abinõud oleksid selleks võimalikud uurimistoetuste andmise tingimustes ja hindamiskogude moodustamises.

„Teadustööde hindamine on vastutusrikas ja pikaajalise mõjuga  tegevus. Sellest oleneb, millised uurimissuunad või uurimisrühmad saavad arenemiseks rahalist toetust. Teadusele eraldatud maksumaksja raha on piiratud ning seda tuleb kasutada võimalikult hästi, et ühiskond tehtavast tööst võimalikult palju võidaks. Seepärast on hindamise teemaline arutelu äärmiselt oluline,“ selgitas Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

Teadusfoorumil saavad sõna nii teadlased kui teaduse korraldajad, et dialoogis lahendusteni jõuda. Teadusfoorumi arutelu ja osalejate ettepanekud on sisendiks uurimistoetuste taotlemise ja hindamise korralduse üle vaatamisel.

Teadusfoorumist teevad ülekande UTTV ja ERR Novaator.

Teadusfoorumi ajakava: https://www.etag.ee/uritus/teadusfoorum-teadusest-2018