Teadusfoorum „teadusEST 2016“

 Eesti teadusagentuur korraldab 8. detsembril 2016 kell 13.00-18.00 Tartus Dorpati Konverentsikeskuse Baeri saalis teadusfoorumi „teadusEST 2016“.

Esmakordselt toimuv teadusfoorum teadusEST on eelkõige teadlastele, teadus- ja arendusasutuste juhtidele ja teadusadministraatoritele ning ministeeriumide teadusnõunikele suunatud info- ja arvamusvahetusüritus, kus teadlased saavad ülevaate olulisematest arengutest Eesti teadus(korraldus)maastikul ning arutada päevakajaliste küsimuste üle.

„teadusEST 2016“ keskmes on teaduse rahastamise küsimused.

Eesti teadus- ja arendustegevuse rahastamises kavandatakse riigi tasandil erinevaid muudatusi, ettevalmistamisel on mitmete teadus- ja arendusasutuste konsolideerimine, ülikoolid plaanivad suureneva baasfinantseerimise tingimustes finantsvahendite fokuseeritud seostamist arengukava eesmärkidega jne. Need protsessid puudutavad otseselt või kaudselt iga teadlast tema igapäevatöös.

  • Mis on teaduse väljakutsed üleilmselt ja Eestis?
  • Missugused muudatused teadus- ja arendustegevuse rahastuses on vajalikud riigi perspektiivist ja miks?
  • Kuidas saavad uurimistoetused paremini toetada teadlaskarjääri?
  • Kuidas kavandavad ülikoolid baasfinatseerimise vahendite kasutamist?
  • Mis on teaduse rahastamise kitsaskohad teadlaste arvates?

Nendel teemadel esinevad teadusfoorumil Indrek Reimand, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler; akadeemik Jaak Aaviksoo, Tallinna Tehnikaülikooli rektor; Volli Kalm, Tartu Ülikooli rektor; Andres Koppel, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees. Anne Kahru, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi keskkonnatoksikoloogia labori juhtaja ja uurija-professor ning Mihkel Kama, Cambridge´i ülikooli järeldoktor (astrofüüsika). Ka osalejatel on soovi korral eelregistreeritud lühiettekannetes võimalik avaldada oma mõtteid ja esitada küsimusi nii ettekandjatele kui ühisaruteluks.

Registreerimine ja foorumi kava: https://www.etag.ee/uritus/teadusest-2016/