“teadusEST 2016“ kutsub teaduselu arengute üle arutlema

Neljapäeval, 8. detsembril kogunevad teadlased ja teaduspoliitika kujundajaid teadusfoorumile „teadusEST 2016“. Tartus Dorpati konverentsikeskuses toimuva foorumi keskmes on teaduse rahastamine. Foorumit saab jälgida ka otseülekandena interneti vahendusel ERR teadusuudiste portaalis Novaator ja Tartu ülikooli veebikanalis UTTV kell 13.45-18.00.

Foorumi üheks keskseks teemaks on uurimistoetuste ja baasfinantseerimise uus kontseptsioon, mille töötas välja Eesti Teadusagentuur tänavuse aasta algusest kuni septembri lõpuni toimunud arutelude käigus, kaasates eksperte eri huvirühmadest.

„Tänast teaduse riiklikku rahastamise süsteemi iseloomustab teadus- ja arendustegevuse projektipõhisus ja väga suur sõltuvus Euroopa Liidu tõukefondidest ning edukate riikidega võrrelduna madal teadus- ja arendustegevuse investeeringute tase.  See pole Eesti teadusasutusel võimaldanud arendada teadlaskarjääri mudelit, mis muuhulgas toetaks teadlaste koostööd ettevõtetega ja rahvusvahelist mobiilsust, soodustaks nende teadmussiirde ja innovatsiooni alast enesetäiendamist, sh ettevõtlussektoris, ja motiveeriks noori valima teadlase või inseneri ametit,“ selgitas Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel praegusi teaduselu murekohti.

„Uurimistoetuste ja baasfinantseerimise uues kontseptsioonis käsitletakse neid kitsaskohti ja pakutakse välja teaduse rahastamise süsteemi, kus igal instrumendil on oma roll, kuid need kõik moodustavad kokku sidusa ja kooskõlaliselt toimiva terviku,“ võttis Koppel kavandatavate muudatuste eesmärgi kokku.

Teadlaste tagasiside on oodatud

Kontseptsiooni järkjärgulise rakendamisega on plaan alustada 2017. aastal. Edukas rakendamine sõltub kõigi asjaosaliste kaasamõtlemisest ja toetusest. Siinkohal kutsume üles uuenduste plaaniga tutvuma ja tagasisidet andma. Tagasisidevormi leiab siit.

Teadusfoorumil astuvad üles Indrek Reimand, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler; akadeemik Jaak Aaviksoo, Tallinna Tehnikaülikooli rektor; Volli Kalm, Tartu Ülikooli rektor; Andres Koppel, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees. Anne Kahru, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi keskkonnatoksikoloogia labori juhtaja ja uurija-professor ning Mihkel Kama, Cambridge’i ülikooli järeldoktor (astrofüüsika). Samuti on kavas osalejate eelregistreeritud lühiettekanded, et avaldada oma mõtteid ja esitada küsimusi nii ettekandjatele kui ühisaruteluks.

Lisainfo:

Teadusfoorumi „teadusEST 2016“ kava

Uurimistoetuste ja baasfinantseerimise uus kontseptsioon

Tagasisidevorm uurimistoetuste ja baasfinantseerimise uuele kontseptsioonile

 

Kontakt:

Siret Rutiku

Uurimistoetuste osakonna juhataja

Eesti Teadusagentuur

731 7381

siret.rutiku@etag.ee