Teaduse populariseerimise projektikonkurss toob robotid lasteaeda ja teadlased stand-up lavale

Teaduse populariseerimise projektikonkursil sai tänavu toetust 39 projekti. Traditsiooniliselt on nende seas kõige enam õpilastele ja üliõpilastele kavandatud ettevõtmisi, kuid paljust saavad osa ka teised sihtgrupid. Muuhulgas õpetavad tänavu rahastatud projektid näiteks lasteaialastele robootikat, toovad teadusteemasid ringhäälingusse ja viivad teadlased ning teadusteatrid suurtest keskustest eemal elavate noorteni.

Toetatud projektide seas on juba varasemast tuttavaid ettevõtmisi (Rändav Bioklass, raadiosaade Puust ja Punaseks) kui ka uusi algatusi (nt Vana-Egiptuse muumiate hauakambri näitusekeskkonna ja interaktiivsete õppevahendite ettevalmistus Tartu ülikooli kunstimuuseumis). Toetame Eesti eri piirkondades toimuvaid õpilaskonverentse (nt IKT õpilaskonverentsid ja Saaremaa Miniteaduspäevad) ja koolitunde rikastavaid tegevusi. Ilmumist jätkab õpilaste teadusajakiri Akadeemiake. Õpilastele tutvustatakse illustratiivsete materjalide abil EstCube-2 kosmosetehnoloogiat. Tuge saavad teaduse populariseerimiseks ka ülikoolid. Näiteks jätkab Tallinna ülikool „Ühe minuti loengute“ videosarjaga.

„Toetuse abil toimuv populaarteadusliku ajakirja Horisont varasemate aastakäikude digiteerimine ja veebis kättesaadavaks muutmine on oluline verstapost kogu Eesti teadusloo tutvustamisel,“ ütles konkursi hindamiskomisjoni esimees, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja Taivo Raud.

Kokku laekus konkursile tähtajaks 144 taotlust kogusummas ligi 1,4 miljonit eurot. Raha sai 39 taotlust, neist osa said toetust vähendatud mahus. Konkursi eelarve oli 202 000 eurot. Seega oli taotluste maht pea seitse korda suurem kui rahastamisvõimalus.

„Toetatud tegevused jõuavad paljudesse maakondadesse üle Eesti, kaetud on sihtgrupid alates lasteaialastest kuni üldauditooriumini. On rõõmustav, et teaduse populariseerimisega tegeleb lisaks ülikoolidele ja teadusasutustele järjest rohkem koole ja kodanikuühendusi,“ lisas Raud.

Konkursi  eesmärk on toetada ideid ja tegevusi, mis aitavad teadust laiemale avalikkusele tutvustada ning äratavad laste ja noorte huvi teaduse ja tehnoloogia vastu. Konkurssi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning korraldab Eesti Teadusagentuur.

Konkursil edukate projektide loeteluga  saab tutvuda Eesti Teadusagentuuri kodulehel.

Lisainfo: Katrin Saart, konkursi koordinaator, tel 7300 378 ja  5695 5985 katrin.saart@etag.ee