Teaduse populariseerimise projektikonkursile laekus 121 taotlust kogusummas üle 900 000€

Veebruaris välja kuulutatud teaduse populariseerimise projektikonkursile laekus 121 taotlust kogusummas 906 517 eurot, mis on ligi kuus korda rohkem, kui  konkursi 150 000 euro suurune eelarvemaht võimaldab rahastada. Tiheda konkursi tulemused selguvad aprilli lõpus.

Kategooriate lõikes esitati kõige rohkem projekte – 61 – õpilastele suunatud ürituste, teaduspäevade, konkursside ja konverentside korraldamiseks. Tänavu sai esmakordselt esitada taotlusi populaarteaduslike raamatute väljaandmiseks, taotlusi tuli 12.

Projektikonkursi kaudu on alates 2007. aastast antud toetust 1 538 342 eurot, mille eest on ellu viidud 289 projekti nii koolide, ülikoolide, muuseumite kui ka paljude teiste asutuste poolt, tutvustades erinevaid teadusvaldkondi eriilmelistele teadushuviliste kogukondadele.

Möödunud aastal toetati näiteks Tartu tähetorni Läänesaali käed-külge ekspositsiooni täiendamist, hariduslikku robootikat ja mängulist õppimist lasteaedade ja algklassi õpilaste seas, Polaarviktoriini ja õpilasekspeditsiooni polaaraladele ja palju muud.

Konkursi korraldab Eesti Teadusagentuur, rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Rohkem infot eelmistel aastatel toetatud projektidest:  https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/projektikonkurss/rahastatud-projektid/

Lisainfo: Katrin Saart, tel  7300 378 või e-post  katrin.saart@etag.ee