Teaduse ja ettevõtluse ühisosa suurendamine peab saama prioriteediks

Reedel, 14. oktoobril toimub Riigikogu konverentsisaalis kolmas teaduspoliitika konverents „Teadus kui Eesti arengumootor III – Ühisosa otsides“. Seekord keskendub arutelu teaduse ja ettevõtluse ühisosa suurendamisele, mis annaks tõuke meie majanduse arengule kallimate töökohtade ja suurema lisandväärtuse suunas.

Küsime, mida ettevõtjad ootavad teadlastelt, mida teadlased ettevõtjatelt ja kuidas saaks riik seda suhtlust paremini toimima panna? Millised on ettevõtjate, teadlaste ja poliitikakujundajate vastastikused ootused selleks, et kasvatada ettevõtete konkurentsivõimet ning teaduse ühiskondlikku rolli?

„Teadus ja kõrgharidus on teineteisest lahutamatud,“ rõhutab konverentsi temaatikat kommenteerides Tartu Ülikooli bioinformaatika professor, akadeemik Jaak Vilo. „Teadus on hädavajalik kõrgharidusele, kõrgharidus omakorda hädavajalik heade inimeste koolitamiseks ettevõtetele. Hea koostöö aluseks on piisav kriitiline mass inimesi ülikoolides, kus on olemas tugev teoreetiline alus ja ressursid viia ellu suuremaid rakenduslikke projekte,“ kinnitab Jaak Vilo.

AS Kodumaja arendusdirektori Elar Vildi sõnul peaks initsiatiiv koostööks tulema äriettevõtte poolt. „Samas peaks teadusasutuse praktilisi rakendusi puudutav uurimisvõimekus äriettevõtte jaoks olema kergesti mõistetav ning sellekohane info lihtsasti kättesaadav,“ lisab Elar Vilt.

Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel on kindel, et kui teadlaste loodud tarkuse parem rakendamine ettevõtluse huvides oleks  lihtne ja mõne meetmega lahenduv küsimus, oleks lahendus ammu  leitud. „Ilmselgelt on tegemist mitme keeruka probleemiga, kus lahenduste otsimiseks on vaja kõikide osaliste – ettevõtjate, teadlaste ja poliitikute – ühist tarkust ja tahet,“ toonitab Andres Koppel.

Lisaks Jaak Vilole ja Elar Vildile astuvad konverentsi peaettekannete plokis üles Swedbank Eesti juhatuse esimees Robert Kitt ja Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand.

Konverentsi korraldavad Eesti Teadusagentuur, Rektorite Nõukogu, Teaduste Akadeemia ning Haridus ja Teadusministeerium koostöös Riigikogu Kultuurikomisjoniga.

Konverentsist teevad otseülekande veebis Riigikogu portaal,  ERR teadusportaal novaator.ee ja Postimehe portaal.

Konverentsi lehekülg:  https://www.etag.ee/uritus/konverents-teadus-kui-eesti-arengumootor-uhisosa-otsides/

Konverentsi kava

Varasemad konverentsid:

2015 „Teadus kui Eesti arengumootor. Kas mõtleme veel või teeme ära?“

2014  Eesti teadus meie riigi kestlikkuse hoidjana: väljakutsed ja võimalused?

Lisainfo: Karin Jaanson, teadusagentuuri tegevjuht, tel 731 7348; e-post  karin.jaanson@etag.ee