Norra-Eesti teaduskoostöö programmi projektidest on kodulehel hea ülevaade

Norra-Eesti teaduskoostöö programmist aastatel 2013-2014 alguse saanud kolmeteistkümne projektiga on huvilistel võimalik tutvuda projektide kodulehekülgedel, mille aadressid on teadusagentuuri uuel kodulehel koondatud ühtsesse tabelisse .

Norra toetusprogrammi eesmärk on vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust Euroopa Majanduspiirkonnas ja tugevdada kahepoolseid suhteid doonor- ja abisaajariikide vahel. Käesoleva perioodi toetussumma Eestile oli 3 miljonit eurot.

Programmi lõppkonverents on planeeritud 2017. aasta sügisesse, kui kõik projektid on lõppenud. Konverentsil tehakse kokkuvõtteid programmi tulemustest ja jagatakse infot Norra toetuste võimalustest finantsmehhanismide järgmisel rahastamisperioodil.

Lisainfo: Iige Maalmann, peaspetsialist,  tel 7 317 363; e-post iige.maalmann@etag.ee

norwaygrants_logo_new