Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustas granditaotluste valdkondlikud pingeread

Möödunud nädala neljapäeval ja reedel arutas Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu personaalsete uurimistoetuste 2019. aasta vooru taotlusi ning moodustas neist valdkondlikud pingeread.

Ühtlasi kinnitas hindamisnõukogu arendusgrandi taotluste pingerea ning arutas uurimistoetuste taotlemise tingimusi ja korraldust järgmisel aastal. Seoses taotluste arvu pideva suurenemisega pidas hindamisnõukogu vajalikuks järgmisel aastal personaalsete uurimistoetuste taotlusvooru alustada senisest kuu aega varem ehk 1. märtsil 2020, et tagada piisav aeg kõigile taotlustele parimate retsensentide leidmiseks. „Ehkki viimasel paaril aastal on saavutatud uurimistoetuste taotlemise reeglistikus teatud stabiilsus, on iga-aastased väiksed muudatused siiski vajalikud, et tagada granditaotluste menetlemise parim võimalik korraldus. Et teadlastele grantide taotlemisega kaasnevat koormust võimalikult väiksena hoida, püüame kindlasti ka edaspidi hoida taotlemise protsessi võimalikult lihtsana ning pakkuda teadlastele enam nõustamist ja tuge,“ ütles teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

Teadusagentuurile esitatud 487 personaalse uurimistoetuse taotlusest võeti menetlusse 479. 59st esitatud arendusgrandi eeltaotlusest pääses eeltaotlusvoorust edasi 30, millest omakorda esitas täistaotluse 22 teadlast.

Esialgu planeeritud ajakava järgi oleks hindamisnõukogu teinud esialgsed rahastusettepanekud juba möödunud nädalal ning detsembris pärast ärakuulamismenetlust lõplikud ettepanekud. Kuna Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) arutab uurimistoetuste rahastamiseks eraldatud vahendite valdkondliku jaotuse küsimust sel aastal alles 26. novembril, saab hindamisnõukogu rahastusettepanekud teha alles pärast TANi koosolekut ning haridus- ja teadusministeeriumilt vastavate suuniste saamist. Rahastusettepanekutele järgneb ärakuulamismenetlus ja lõplike ettepanekute tegemine. Viimaste alusel teeb teadusagentuuri juhatuse esimees rahastusotsuse, misjärel sõlmitakse uurimistoetuse eraldamise lepingud. Kuigi esialgu planeeritud taotlusvooru ajakava on muutunud, teeb teadusagentuur omalt poolt kõik selleks, et viia järgnevad menetlusetapid läbi võimalikult kiiresti ning et rahastuse saajad saaksid projektidega alustada plaanipäraselt uue aasta alguses.


Lisainfo:
Siret Rutiku
Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste osakonna juhataja
tel: 731 7381/5342 0639
siret.rutiku@etag.ee