Teadusagentuuri asub uuest aastast ajutiselt juhtima Karin Jaanson

Eesti Teadusagentuuri (ETAg) nõukogu rahuldas Andres Koppeli avalduse juhatuse esimehe lepingu lõpetamiseks 31. detsembril. Kuni uue juhatuse esimehe määramiseni täidab alates 1. jaanuarist 2021 ETAg-i juhtimise ülesandeid volituse alusel praegune tegevjuht Karin Jaanson.

ETAg-i juhatuse esimees on ühtlasi hindamisnõukogu esimees. Vastavalt ETAg-i hindamisnõukogu kodukorrale asendab hindamisnõukogu esimeest tema äraolekul aseesimees, Tartu Ülikooli professor Tiit Tammaru.

Novembris välja kuulutatud konkursile juhatuse esimehe ametikohale ei esitatud piisavat hulka ootustele vastavaid kandidaate. ETAg-i juhatuse esimehe leidmiseks korraldatakse uus otsing.