Teadusagentuuri aastaraamat 2015 on ilmunud

Mai keskpaigas ilmus trükist teadusagentuuri  aastaraamat, mis võtab kokku olulisemad sündmused ja tegemised möödunud aastast. Teeme kokkuvõtted Euroopa Liidu eelmise perioodi tõukefondide programmidest TeRaS, TerVE, KESTA ja TeaMe ning tutvustame uue perioodi programmide NUTIKAS, RITA ja TeaMe+ tegevusi.

Raamatust leiab mitmekesisist statilistikat ja ülevaateid tedusuuringute rahastamise kohta, sealhulgas ka Eesti Teadusinfosüsteemist, Eesti osalusest Horisont 2020 programmis ning rahvusvahelisest teaduskoostööst laiemalt.

“Varasemate aastatega võrreldes võtsime aktiivsema rolli nii teaduse rahastamise kui ka nn horisontaalsete teemade – teaduseetika, avatud teadus, intellektuaalomand, soolõime, rahvusvaheline teaduskoostöö,  teaduse maine kasvatamine – edendamises,” kirjutab teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel eessõnas. Neist ja veel paljudest muudest teemadest on aastaraamatus samuti juttu.

ETAg aastaraamat 2015 on kättesaadav teadusagentuuri kodulehelt  ja  publitseerimiskeskkonnas Issuu

Aitäh kõigile kaasautoritele ja toimetajatele!

Lisainfo: Eeva Kumberg, tel 7317 382