Teadusagentuuri aastaraamat 2016 on ilmunud

Teadusagentuuri aastaraamat võtab kokku olulisemad sündmused ja tegemised möödunud aastast. Ülevaate saab nii Eesti riigieelarvest rahastatud grantide statistikast kui Euroopa Liidu tõukefondide programmide Mobilitas Pluss, RITA ja TeaMe+ esimesest aastast.

Raamatust leiab mitmekesist statistikat ja ülevaateid teadusuuringute rahastamise kohta, sealhulgas ka Eesti Teadusinfosüsteemist, Eesti osalusest Horisont 2020 programmis ning rahvusvahelisest teaduskoostööst laiemalt.

„Peaaegu aastase töö tulemusena ja paljude partnerite esindajatest koosneva ekspertkogu abiga valmis uurimistoetuste ja baasfinantseerimise ümberkorralduse kontseptsioon. Selle dokumendi põhimõtted olid aluseks 2017. aastal uurimistoetuste korralduse muutmiseks. Kontseptsioon võimaldab luua omavahel sidustatud teaduse rahastamisinstrumentide tervikliku süsteemi,“ kirjutab saatesõnas teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel ühest mullusest suuremast väljakutsest, mille lahendamisel ETAg rolli mängis.

Neist ja veel paljudest muudest teemadest on aastaraamatus samuti juttu.

ETAg-i aastaraamat 2016 on kättesaadav teadusagentuuri kodulehelt  ja  publitseerimiskeskkonnas ISSUU

Aitäh kõigile kaasautoritele ja toimetajatele!

 

Lisainfo:
Eeva Kumberg
Kommunikatsioonijuht
Eesti Teadusagentuur
tel 7317 382
eeva.kumberg@etag.ee