Teadusprogrammide osakond

Teadusprogrammide osakond viib ellu Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014–2020 struktuuritoetuste teadus- ja arendustegevuse (TA) programme ja vahendab neist rahastatavaid toetusi.

Käimasolevad programmid:

  • RITA aitab tugevdada riigi teadus- ja arendustegevust, toetab läbi teavitustegevuse ettevõtete ja teadusasutuste koostööd.
  • NUTIKAS toetab ettevõtetele vajalike rakendusuuringute läbiviimist.
  • MOBILITAS PLUSS soodustab teaduse rahvusvahelistumist, teadlaste mobiilsust ja järelkasvu.
  • ResTA programm toetab ettevõtluse vajadusest lähtuvat teadus- ja arendustegevust puidu, toidu ja maapõueressursside väärindamisel.

Liina Eek

osakonnajuhataja, RITA juht
Tel: 731 7383, 5300 1912
liina.eek@etag.ee
Allan Padar

Mobilitas Pluss programmi juht
Tel: 731 7350
allan.padar@etag.ee
Margus Harak

Mobilitas Pluss vanemkonsultant (ERC grandi taotlejate, ERA Chair ja EIT projektides osalejate ning ERA-NET toetused)
Tel: 731 7343, 511 0332
margus.harak@etag.ee
Marje Sulakatko

Mobilitas Pluss konsultant (järeldoktorite, tagasipöörduvate teadlaste ja tippteadlaste toetused)
Tel: 731 7357
marje.sulakatko@etag.ee
Indrek Kõre

Mobilitas Pluss ja ressursside väärindamise programmi konsultant
Tel: 730 0329
indrek.kore@etag.ee
Ülle Napa

rahvusvahelise koostöö konsultant
Tel: +32 470 65 51 55, 527 5651
ulle.napa@etag.ee
Kaidi Meus

RITA konsultant (strateegilise TA tegevuse ja teadmisepõhise poliitikakujundamise toetamine)
Tel: 731 7380
kaidi.meus@etag.ee
Indrek Tulp

ressursside väärindamise programmi juht
Tel: 731 7384, 5625 7257
indrek.tulp@etag.ee
Viktor Muuli

nutika spetsialiseerumise valdkonna juht
Tel: 730 0325
viktor.muuli@etag.ee