Teaduskommunikatsiooni osakond

Teaduskommunikatsiooni osakond töötab selle nimel, et teadusel ja teadlaskonnal oleks innustunud järelkasvu. Viime ellu Teaduskommunikatsiooni strateegia 2020-2035 Eesti teab eesmärke, toetame TeaMe+ tegevuste raames tegevusi, mis aitavad tekitada noortes huvi loodusteaduste, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika vastu. Näiteks toome vaatajateni teadustelesaade „Rakett69“, arendame teadlaste ja inseneride karjääri tutvustavat portaali www.miks.ee või korraldame õpilaste teadusfestivali. Lisaks anname välja riiklikke tunnustusi ja korraldame konkursse.

Toetame Eesti riigi brändi ja tutvustame Eesti teadust rahvusvaheliselt www.researchinestonia.eu/

 

 

 

Annely Allik

osakonnajuhataja
Tel: 730 0333
annely.allik@etag.ee
Katrin Saart

vanemkoordinaator (teaduse populariseerimise projektikonkurss; Eesti teaduse populariseerimise auhind; teadushuvihariduse ja teadushariduse arendamine)
Tel: 730 0378
katrin.saart@etag.ee
Sirli Taniloo

konkursside koordinaator (haridusteaduslike teadustööde konkurss; üliõpilaste teadustööde konkurss)
Tel: , 526 0562
sirli.taniloo@etag.ee
Leemet Samel

koordinaator
Tel: 731 7354
leemet.samel@etag.ee
Margit Saar

kommunikatsioonispetsialist
Tel: 731 7353
margit.saar@etag.ee
Katrin Olt

programmi TeaMe+ juht
Tel: 730 0339
katrin.olt@etag.ee
Eva Pruusapuu

TeaMe+ koordinaator
Tel: 731 7356
eva.pruusapuu@etag.ee
Jaanus Sepp

TeaMe+ koordinaator
Tel: 731 7385
jaanus.sepp@etag.ee
Siim Lepik

Research in Estonia tegevuste juht
Tel: 731 7368
siim.lepik@etag.ee
Kiiri Toomberg

Research in Estonia turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
Tel: 730 0328
kiiri.toomberg@etag.ee