Teaduskommunikatsiooni osakond

Viime ellu tegevusi, mis aitavad tekitada noortes inimestes huvi loodusteaduste, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika vastu. Pakume tuge ja motivatsiooni kõigile, kelle tegevused on suunatud noorte teaduse ja tehnoloogia juurde toomisele, valdkonna vastu huvi tekitamisele ja hoidmisele ning laiema avalikkuse teadusteadlikkuse tõstmisele ja tähelepanu juhtimisele selle olulisusele ühiskonnas.

  • Anname välja riiklikke tunnustusi ja korraldame konkursse:

– Noorte leiutajate (alates 2008), õpilaste (alates 2002) ja üliõpilaste (alates 1991) teadustööde riiklikud konkursid
– Kasvatusteaduslike tööde konkurss (alates 1990) ja Kasvatusteaduste konverents
– Eesti Teaduse populariseerimise auhind (alates 2006)

  • Lisaks:

– Koordineerime Teadus- ja tehnoloogiapakti tegevusi. See on koostöölepe eri osapoolte vahel teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimiseks, valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmiseks ning selles vallas töötamise väärtustamiseks. Kutsume algatuses osalema kõiki huvitatud osapooli ning aitame üldhariduskoolidel ja ettevõtetel üksteist leida ja koostööd teha.

– Korraldame koolitusi uurimistööde ja noorte leiutajate juhendajatele. Anname välja Noore uurija stipendiumit õpilastele, kes soovivad teha koostöös teadlasest juhendajaga kõrgel tasemel uurimistööd. Noorte teadushuvi tekkimiseks toetame teadushuvihariduse arengut, mitmekesistumist ja paremat kättesaadavust.

– Panustame loodusteaduslike teadmiste tutvustamisesse meedias, näiteks jõuab ETAg-i toel vaatajateni teadustelesaade „Rakett69“.

– Arendame teadlaste ja inseneride karjääri tutvustavat portaali www.miks.ee ning anname välja populariseerijate tegevusi kajastavat miks.ee uudiskirja.

toetame teaduse populariseerijate koostööd. Igal aastal toimub suvekool ja teaduskommunikatsiooni konverents. Teaduse populariseerimise projektikonkursi kaudu rahastame teadust ja tehnoloogiat avalikkusele tutvustavaid ettevõtmisi.

Korraldame õpilaste teadusfestivali, mille raames toimub õpilaste teadustööde konkursi stendiettekannetega lõppvoor ja autasustamine, algklasside teadusprojektide mess, õpilaste teadusteatrite etendused ja kus tutvustavad oma tegemisi teadushuviringide noored ja teaduse populariseerijad. Festival võtab igal kevadel kokku paljud meie korraldatud ja toetatud tegevused.

  • Tutvustame Eesti teadust rahvusvaheliselt 

Eesti teadlaste, teadusvaldkondade ja teadusvõimekuse rahvusvahelise tutvustamise eesmärk on soodustada väliskoostööd. Turundustegevused sõltuvad sihtrühmadest: loome ja edastame infomaterjale, osaleme messidel, tutvustame Eesti teadusasutusi siin õppivatele välistudengitele ning korraldame Eesti teadus- ja arendustegevuse tutvustustuure välisriigi ajakirjanikele. Ülevaatlik ja pidevalt täienev info on koondatud ingliskeelsele veebilehele www.researchinestonia.eu.

Annely Allik
osakonnajuhataja
Tel: 730 0333
annely.allik@etag.ee
Katrin Saart
vanemkoordinaator (teaduse populariseerimise projektikonkurss; Eesti teaduse populariseerimise auhind; teadushuvihariduse ja teadushariduse arendamine)
Tel: 730 0378, 5695 5985
katrin.saart@etag.ee
Sirli Taniloo
konkursside koordinaator (haridusteaduslike teadustööde konkurss; üliõpilaste teadustööde konkurss)
Tel: , 526 0562
sirli.taniloo@etag.ee
Kaili Kaseorg-Cremona
konkursside koordinaator (õpilaste teadustööde konkurss; Õpilaste Teaduslik Ühing; noore uurija stipendium; uurimistööde koordinaatorite võrgustik)
Tel: 731 7354
kaili.kaseorg@etag.ee
Katrin Olt
programmi TeaMe+ juht
Tel: 730 0339
katrin.olt@etag.ee
Eva Pruusapuu
TeaMe+ koordinaator
Tel: 731 7356
eva.pruusapuu@etag.ee
Siim Lepik
Research in Estonia tegevuste juht
Tel: 731 7368
siim.lepik@etag.ee