Analüüsiosakond

Analüüsiosakond aitab anda tõenduspõhist sisendit teaduspoliitiliste otsuste langetamiseks:

  • koondame teadusinformatsiooni, teeme selle sihtrühmadele nähtavaks ning kättesaadavaks;
  • analüüsime teadustegevuse aspekte ja statistilisi näitajaid;
  • pakume analüütilist tuge teistele ETAgi üksustele;
  • osaleme uurimistoetuse taotluste menetlemisel ning toetame hindamisnõukogu tööd;
  • analüüsime uurimistoetuste kasutamise tulemuslikkust ja mõju;
  • korraldame Eesti teadus- ja arendustegevuse evalveerimist;
  • koostöös teiste ETAgi allüksustega jälgime ja analüüsime uurimistoetuste kasutamise tulemusena tekkinud teadusliku informatsiooni avalikku kättesaadavust, intellektuaalse omandi tekkimist ja kasutamist ning teadusele omaste eetiliste põhimõtete ja heade tavade järgimist

Maarja Sillaste
osakonnajuhataja
Tel: 730 0371
maarja.sillaste@etag.ee
Kadri Raudvere
analüütik
Tel: 730 0377
kadri.raudvere@etag.ee
Doris Pavlov
analüütik
Tel: 731 7346
doris.pavlov@etag.ee
Hanna Raig
analüütik
Tel: 730 0331
hanna.raig@etag.ee