Analüüsiosakond

Analüüsiosakond aitab anda tõenduspõhist sisendit teaduspoliitiliste otsuste langetamiseks:

  • koondame teadusinformatsiooni, teeme selle sihtrühmadele nähtavaks ning kättesaadavaks;
  • analüüsime teadustegevuse aspekte ja statistilisi näitajaid;
  • pakume analüütilist tuge teistele ETAg-i üksustele;
  • osaleme uurimistoetuse taotluste menetlemisel ning toetame hindamisnõukogu tööd;
  • analüüsime uurimistoetuste kasutamise tulemuslikkust ja mõju;
  • korraldame Eesti teadus- ja arendustegevuse evalveerimist;
  • koostöös teiste ETAg-i allüksustega jälgime ja analüüsime uurimistoetuste kasutamise tulemusena tekkinud teadusliku informatsiooni avalikku kättesaadavust, intellektuaalse omandi tekkimist ja kasutamist ning teadusele omaste eetiliste põhimõtete ja heade tavade järgimist

Maarja Sillaste
osakonnajuhataja
Tel: 730 0371
maarja.sillaste@etag.ee
Loone Vilumaa
analüütik
Tel: 730 0377
loone.vilumaa@etag.ee
Doris Pavlov
analüütik
Tel: 731 7346
doris.pavlov@etag.ee
Hanna Raig
analüütik
Tel: 730 0331
hanna.raig@etag.ee