Analüüsiosakond

Analüüsiosakond aitab anda tõenduspõhist sisendit teaduspoliitiliste otsuste langetamiseks:

  • koondame teadusinformatsiooni, teeme selle sihtrühmadele nähtavaks ning kättesaadavaks;
  • analüüsime teadustegevuse aspekte ja statistilisi näitajaid;
  • pakume analüütilist tuge teistele ETAg-i üksustele;
  • osaleme uurimistoetuse taotluste menetlemisel ning toetame hindamisnõukogu tööd;
  • analüüsime uurimistoetuste kasutamise tulemuslikkust ja mõju;
  • korraldame Eesti teadus- ja arendustegevuse evalveerimist;
  • koostöös teiste ETAg-i allüksustega jälgime ja analüüsime uurimistoetuste kasutamise tulemusena tekkinud teadusliku informatsiooni avalikku kättesaadavust, intellektuaalse omandi tekkimist ja kasutamist ning teadusele omaste eetiliste põhimõtete ja heade tavade järgimist

Kristina Laurand

osakonnajuhataja
Tel: 730 0371
kristina.laurand@etag.ee
Loone Vilumaa

analüütik
Tel: 730 0377
loone.vilumaa@etag.ee
Doris Pavlov

analüütik
Tel: 731 7346
doris.pavlov@etag.ee
Eva-Liisa Otsus

analüütik
Tel: 731 7347
eva-liisa.otsus@etag.ee
Kadri Raudvere

analüütik
Tel: 730 0331
kadri.raudvere@etag.ee