Varasemad hindamisnõukogu liikmed

Riho Gross -Eesti Maaülikooli professor
Volli Kalm – Tartu Ülikooli professor
Rainer Kattel – Tallinna Tehnikaülikooli professor
Enn Mellikov – Tallinna Tehnikaülikooli professor
Pärt Peterson – Tartu Ülikooli professor
Meelis Pärtel – Tartu Ülikooli professor
Martti Raidal – KBFI vanemteadur
Anu Realo- Tartu Ülikooli professor
Jaan Ross – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor
Lauri Mälksoo – Tartu Ülikooli professor
Margus Viigimaa – Tallinna Tehnikaülikooli professor

Jaan Eha – Tartu Ülikooli professor, akadeemik
Piret Ehin – Tartu Ülikooli vanemteadur
Andres Koppel – ETAg juhatuse esimees; hindamisnõukogu esimees
Jarek Kurnitski – Tallinna Tehnikaülikooli professor
Irja Lutsar –  Tartu Ülikooli professor
Tiina Nõges –  Eesti Maaülikooli professor
Ergo Nõmmiste –  Tartu Ülikooli professor, akadeemik
Toomas Rõõm  – Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur
Marek Tamm  – Tallinna Ülikooli professor, hindamisnõukogu aseesimees
Tiit Tammaru – Tartu Ülikooli professor
Tõnis Timmusk – Tallinna Tehnikaülikooli professor
Eero Vasar – Tartu Ülikooli professor, akadeemik
Richard Villems – Tartu Ülikooli professor, akadeemik
Jaak Vilo – Tartu Ülikooli professor, akadeemik

ETAg hindamisnõukogu sõltumatuse deklaratsioon 2012-03-15