Välisteaduskoostöö tegemisel

Erinevate toetuste andmisel (bilateraalne koostöö, Bonus Läänemere programm, Norra programm) töötleb Eesti Teadusagentuur taotlustega seotud isiku nime, kontaktandmeid, hariduse ja koolituste andmeid, sõltuvalt taotlusest vajadusel finantsandmeid ja tööhõive andmeid.

Välisteaduskoostöö korraldamine on Eesti Teadusagentuuri seadusest tulenev kohustuv ning avalikes huvides olev ülesanne, samuti, kui tegevusega seotult sõlmitakse leping, on see vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Tagasiside uuringute käigus töödeldakse kontaktandmeid Eesti Teadusagentuuri õigustatud huvi alusel.

Andmeid säilitatakse reeglina 5 aastat pärast asjaomase projekti lõppu. Täpsemad dokumentide säilitustähtajad sisalduvad ETAgi käskkirjaga kinnitatud dokumentide loetelus.