2019. aasta eelarve

SA Eesti Teadusagentuur 2019. aasta eelarve (EUR)  
   
TULUD  
EV riigieelarvest (k.a struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine) 36 328 824
Euroopa Komisjoni jm välisvahendid 3 918 176
Tulud kokku 40 247 000
KULUD  
Tööjõukulud koos maksudega 2 488 665
      sh ajutised töötajad 601 166
Majandamiskulud 5 182 533
    sh uuringud 3 735 166
Muud kulud (k.a käibemaks) 957 974
Toetused 31 614 504
Põhivara soetus 3 324
Kulud kokku 40 247 000