Teadusagentuur pakub tööd välisteaduskoostöö osakonna juhatajale

Välisteaduskoostöö osakonna juhataja töö  on osakonna eesmärkide seadmine, osakonna töö juhtimine, planeerimine ja korraldamine ning juhatuse nõustamine välisteaduskoostöö strateegilistes küsimustes.
Töö kirjeldus
• osakonna arengusuundade seadmine;
• osakonna tegevuseesmärkide ja tööplaanide koostamine ja elluviimine;
• osakonna töö korraldamine;
• analüüs ja hindamine – seatud eesmärkide täitmise jälgimine, mõõtmine, tulemuste analüüsimine;
• juhatuse nõustamine välisteaduskoostöö strateegilistes küsimustes.

Nõudmised kandidaadile
• kõrgharidus, soovitavalt doktorikraad;
• vähemalt viieaastane inimeste juhtimise alane töökogemus (näiteks töötamine asutuse või selle struktuuriüksuse juhina);
• vähemalt kolmeaastane teadustöö või teadusadministratiivse töö kogemus;
• ülevaade Eesti ja EL teadus- ja arendustegevuse poliitikatest ning –korraldusest;
• head analüütilised teadmised ja oskused;
• eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel;
• hea meeskonnatöö tunnetus ja empaatiavõime;
• täpsus, korrektsus ja kohusetunne.

Asutus pakub
• võimalust aidata kaasa Eesti teaduse arengule;
• arengu- ja enesetäiendamise võimalusi;
• rõõmu töötada asjatundlikus ja kaasaegses asutuses.

Lisainfo
tööle asumine 13. juuni 2016;
töö asukoht Tartu;
kandideerimise tähtaeg 17. aprill 2016.
Kandideerimiseks palume saata CV, palgasoov ja motivatsioonikiri e-posti aadressile annelii.kivikas@etag.ee

Täpsustavad küsimused: Annelii Kivikas, personalijuht, tel 731 7341