Teadusagentuur ootab uusi teaduse populariseerimise projektide taotlusi 2. märtsiks

Teaduse populariseerimise projektikonkursi 2020. aasta taotlusvoor on avatud ja kõik huvilised on oodatud konkursil osalema 2. märtsini.

Osalema on oodatud kõik Eestis teadust populariseerivad teadusasutused, mittetulundusühingud, koolid, kohalikud omavalitsused ning teised füüsilised ja juriidilised isikud. Konkursi eelarve on 152 820 eurot ja tulemused kinnitatakse aprilli lõpuks. Üksiktaotluse summale ei ole seatud ülem- ega alampiiri.

Konkursile saab taotlusi esitada järgnevateks tegevusteks:

  • õpilastele mõeldud teadust populariseerivad tegevused;
  • üliõpilaste korraldatavad teadust populariseerivad tegevused;
  • audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine (sh audio-visuaalsed õppematerjalid, tele- ja raadiosaated jne);
  • populaarteaduslike raamatute kirjastamine;
  • laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms.

Möödunud aastal viidi teaduse populariseerimise projektikonkursi toel muuhulgas ellu näiteks kunstiteadusi populariseerivad filmiõhtud, anti välja arheoloogia aastakiri „Tutulus“, korraldati maapõuenädala üritusi, õpilaste astrolaager ja täiskasvanutele mõeldud füüsika õhtukursused, toodeti telesaadete sari „Magus molekul“ ning anti välja raamat „Eesti maapinna suursamblikud“. Kokku rahastati 2019. aastal 35 projekti.

Taotluse esitamiseks tuleb täita osalusvorm aadressil www.etag.ee/konkursid.

Esitatavatel projektitaotlustel omafinantseeringu nõuet ei ole. Konkursil ei toetata tegevusi, mille rahastus on tagatud teaduse populariseerimise avatud taotlusvooru „Teeme+“ kaudu. Samuti ei toetata organisatsioone, millele on sarnaste tegevuste elluviimiseks tagatud rahastus Haridus- ja Teadusministeeriumi toetuste kaudu.

Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Täiendav info projektikonkursi tingimuste ja taotluse esitamise kohta asub veebilehel http://www.etag.ee/tegevused/konkursid/projektikonkurss/konkursil-osalemine/.

Lisainfo:
Terje Tuisk
Teaduse populariseerimise osakonna juhataja
Tel 730 0333/511 0356
terje.tuisk@etag.ee