Teadlased ja teaduse korraldajad kogunevad arutama eetika ja rahastuse küsimusi

Homme, 10. detsembril toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses teadusfoorum TeadusEST teemal „Teadus. Eetika. Raha“.

Seoses teaduse ja tehnoloogia kiire arenguga ja ühiskonna suurenenud ootustega teadlastele on üha enam tähelepanu keskmesse tõusmas teaduseetika küsimused. Kuigi teaduse erinevad osapooled leppisid juba kaks aastat tagasi kokku ühistes eetilistes põhimõtetes, on nende rakendamiseni iga üksiku teadlase töös ja hea tava järgimist toetava keskkonna loomiseni teadusasutustes käia veel pikk maa. Teaduseetika ja hea teadustava toetamiseks on hädavajalik vähendada ka teadlastest sõltumatuid ebakõlasid teaduse rahastamise süsteemis.

Teadusfoorumil arutatakse, mida peaks hõlmama teaduseetika toetamise ja järelevalve terviklik süsteem riigi tasandil, kuidas saavutada 2017. aastal kokku lepitud Eesti hea teadustava järgimine ning millised on Eestis teaduse rahastamise perspektiivid.

„Kuigi teaduse usaldusväärsus tugineb teaduseetikale, kipuvad eetikaküsimused pahatihti päevakorrale tulema alles siis, kui midagi on väga valesti või on juhtunud midagi väga inetut,“ ütles  Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste osakonna juhataja Siret Rutiku. „Seepärast on vaja teaduseetika põhimõtteid ja küsimusi teadvustada ennetavalt, et vältida suurt võimalikku mainekahju Eesti teadusele, nagu seda on juhtunud mitmetes teistes riikides. Rahvusvahelistes aruteludes rõhutatakse üha enam teadust rahastavate organisatsioonide olulist rolli teaduseetikas. Seepärast kannab ka Eesti Teadusagentuur vastutust mitte ainult rahastustingimustes eetikanõuete karmistamisel, vaid ennekõike just teaduseetika tugisüsteemi loomisel ja teadlaste abistamisel.“

Foorumil esinevad teiste seas Jyväskylä ülikooli nõukogu esinaine ja Tampere ülikooli emeriitrektor Krista Varantola, Tartu ülikooli praktilise filosoofia professor ja eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop, Tartu ülikooli juhtivteadur Georg Martin ning Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand. Foorumit modereerib Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur Mario Kadastik.

Foorumil saab uudistada ka teaduspostreid, mis annavad ülevaate eelmisel aastal lõppenud Eesti Teadusagentuuri rahastatud grandiprojektidest. Postrite elektroonne kogumik “Teadusrikas Eesti. Grandiprojektide tulemuste kogumik 2018” on kättesaadav nii PDF- formaadis kui ka lehitsetavana Issuu platvormil.

Sel aastal juba neljandat korda toimuv TeadusEST on teadlastele suunatud info- ja arvamus-vahetusüritus.

Teadusfoorumi ajakava: https://www.etag.ee/uritus/teadusfoorum-teadusest2019/

Varasemad teadusfoorumid: https://www.etag.ee/tegevused/uritused/teadusest/

 

Lisainfo:
Siret Rutiku
Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste osakonna juhataja
tel 731 7381/5342 0639
siret.rutiku@etag.ee