Taotlusvoor lühiajalisteks õppevisiitideks ERC grandi hoidjate juurde ootab huvilisi

Eesti Teadusagentuur (ETAg) pakub ERC (Euroopa Teadusuuringute Nõukogu) grantide taotlemisest huvitatud teadlastele võimalust minna lühiajalisele õppevisiidile praeguste grandihoidjate juurde. Õppevisiidi eesmärk on ERC grantide taotlemisel edukaks osutunud teadlaste kogemustest õppimine ja oma taotluse koostamiseks vajalike näpunäidete saamine. Toetust on võimalus taotleda kuni kaks kuud vältavateks õppevisiitideks.

Õppevisiidile suunduval teadlasel peaks kindlasti juba olemas olema tulevase ERC grandi taotluse visioon ning ta  ERC grandi taotluse esitamine peaks kavas olema lähema kahe aasta jooksul. ERC grandi hoidja kogemustest õppimine võiks aidata teadlast taotluse ettevalmistamisel.

Õppevisiidi toetuse taotluses tuleb esitada realistlik õppevisiidi aja- ja tegevuskava ning oodatavad tulemused, mis peaksid ERC grandi taotlemisele kaasa aitama. Õppevisiidi kulud hüvitab ETAg teadlase koduasutusele tagantjärgi maksedokumentide alusel kuni 7000 euro ulatuses. Õppevisiidi planeeritava eelarve hindamisel lähtub ETAg selle realistlikkusest ja kooskõlast õppevisiidi kestuse ja sihtkohaga.

Õppevisiidi taotlusi saab esitada Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) vahendusel. Taotlusvormi avamiseks palume õppevisiidil osaleda soovival teadlasel anda sellest märku aadressil margus.harak@etag.ee.

Külastatava ERC grandi hoidja leidmisel saab vajadusel abi oma koduasutuse teadus- ja arendusosakonnast või Eesti Teadusagentuurist.

Õppevisiitide taotlusvoor on ETIS-es avatud alates 1. oktoobrist kuni 23. oktoobrini 2020, kell 17.00.

Õppevisiidi rahastamise või mitterahastamise otsus saabub oktoobri lõpuks.

Pärast otsuse tegemist on aega visiidil käimiseks 9 kuud. Seega tuleks taotlejatel kindlasti hinnata, kas selle aja jooksul on võimalik oma õppevisiit läbida. Kui ei, tasuks pigem kaaluda 2021. aasta kevadel või sügisel avatavates samasisulistes taotlusvoorudes osalemist.

Lühiajalisi õppevisiite rahastab ETAg läbi Mobilitas Pluss programmi Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Rohkem infot ETAg-i pakutavatest koolitustest ja toetustest ERC grandi taotlejatele leiab siit.

ERC grandi taotlemise toetuse info.

 

Lähem info ja taotlusvormi avamine:

Margus Harak, PhD
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
Eesti Teadusagentuur
7 317 343
margus.harak@etag.ee