Taiwani-Eesti reisigrandid 2016

10. augustist 3. oktoobrini toimus Taiwani-Eesti koostööprogrammi 2016. aasta reisigrantide taotlusvoor. Taiwani-Eesti teadusalase koostööprogrammi eesmärgiks on laiendada ning arendada kahe riigi teadusalast koostööd kõikides fundamentaal- ning rakendusteaduse valdkondades. 2016. aasta taotlusvooru valdkondadeks olid keskkonna- ja bioteadused, loodusteadused ja tehnika terviseuuringud, ühiskond ja kultuur.

Taotluse esitasid viis teadlast, kelle seast ETAgi hindamiskomisjoni valiku ja Taiwani Teaduse- ja Tehnoloogia Ministeeriumi nõusoleku põhjal selgus kaks grandisaajat:

  1. Aive Liibusk EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi dotsent „Improved Observation of Coastal Sea Level by Emerging Spaceborne Sensors and Ground GNSS Monitoring Network“
  2. Yannick Le Moullec TTÜ Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi vanemteadur „Energy-Efficient Wearable Networked Medical Devices for e-Heath Applications“.

Taiwanist tulevad Eestisse teadustööd tegema:

  1. Kuo-Hsin Tseng (National Central University, Center for Space and Remote Sensing Research) Improved Observation of Coastal Sea Level by Emerging Spaceborne Sensors and Ground GNSS Monitoring Network Eesti Maaülikooli.
  2. Yu-Cheng Fan (National Taipei University of Technology, College of Electrical Engineering and Computer Science) Energy-Efficient Wearable Networked Medical Devices for e-Heath Applications Tallinna Tehnikaülikooli.

Grandikasutamise periood on 1. detsembrist 2016 kuni 31. märtsini 2017.

Aare Ignat
Eesti Teadusagentuur
aare.ignat@etag.ee