Täiendati konkursi “Innovaatiliste ja keskkonnasõbralike põlevkivi või selle saaduste töötlemise tehnoloogiate arendamine“ lähteülesannet ja hindamiskriteeriume

10. jaanuaril täiendati Eesti Teadusagentuuri 29.12.2017 välja kuulutatud konkursi “Innovaatiliste ja keskkonnasõbralike põlevkivi või selle saaduste töötlemise tehnoloogiate arendamine“ lähteülesannet ja hindamiskriteeriume. Täiendatud on sätteid, mis puudutavad põlevkivist peenkeemia saaduste tootmist ning projekti kestel tekkivat intellektuaalomandit. Lisatud on hindamis- ja valikumenetluse juhend ning hindamiskriteeriumite kirjeldus. Teemast huvitatud konsortsiumitel on õigus 10 tööpäeva jooksul teada anda, kui nad vajavad lisandunud muudatuste tõttu pakkumuse esitamiseks lisaaega. 

Täpsem informatsioon