Suvekool aitas luua koostöövõrgustikku loodusteaduste ja tehnoloogia mitmekülgsemaks õpetamiseks

15.-16. augustil toimus Nelijärve puhkekeskuses teaduse populariseerijate suvekool, mille peateemaks oli koostöö. Ühiselt otsiti võimalusi loodusteaduste ja tehnoloogia (LTT) elulisemaks muutmiseks ning koostöö arendamiseks üldhariduskooli ja teiste sektorite vahel. Seejuures oli erilise tähelepanu all, kuidas soodustada eri piirkondade sees ja vahel vastavate koostöövõrgustike teket.

„Loodusteaduste ja tehnoloogia elulisemaks muutmise püüdlustes pole koolid üksi. Suvekooli esinejatelt kuuleme mitmeid näiteid, kus muuseumide, huvikoolide, ettevõtete ja omavalituste võimalusi kombineerides on võimalik õpikus teoreetilisena tunduv teema muuta reaalselt rakendatavaks,“ selgitas Signe Ambre Eesti Teadusagentuurist.

Suvekoolis käsitletavate teemade seas oli erilist tähelepanu pööratud loodusteaduste ja tehnoloogia populaarsuse suurendamisele tüdrukute seas. Sellest, kuidas õpikeskkond soolist identiteeti kujundab ning kuidas mujal maailmas on õnnestunud edukalt tagada parem sooline tasakaal LTT erialadel, rääkisid soolise võrdõiguslikkuse eksperdid Ülle-Marike Papp ja Liivi Pehk.

Häid näiteid LTT populariseerimisest teaduskeskuste koostöös tutvustas H2O mängude näitel Tartu Ülikooli (TÜ) õppeprorektor Mart Noorma. Muuseumi rakendamisest õpikeskkonnana jagas oma kogemusi Kadri Rannala Eesti Tervishoiumuuseumist.

Loodusteaduste ja tehnoloogia sillaehitusest muuseumide infosüsteemi, Taxify ja robootika näidetel rääkis Anne Villems Tartu Ülikoolist.

Suvekooli suurem eesmärk oli aidata kaasa eri piirkondade sees ja vahel töötavate koostöövõrgustike tekkele, et ühiselt LTT valdkonna haridust edasi viia. „Soovime, et kuuldu ja arutatu tulemina sünniksid koostööplaanid, mida oleks võimalik ellu viia ja/või koostöömudelid, mis edaspidi aitavad tööd lihtsustada. Selleks, et suvekoolist oleks võimalikult palju praktilist kasu, laenasime raamistava idee Garaaž48-lt. Teise päeva lõpuks lahkusid suvekoolilised hea õnne ning tahtmise korral peale hea tuju ja uute teadmiste-kogemuste ka konkreetsete projektiarendustega,“ rääkis suvekooli juht Anzori Barkalaja TÜ Haridusteaduste instituudi Haridusuuenduskeskusest.

Teaduse populariseerijate suvekool toimus juba kolmandat korda, seda korraldas Eesti Teadusagentuur ja rahastati Euroopa Regionaalfondi TeaMe+ tegevustest.

Lisainfo:
Kaili Kaseorg-Cremona
tel 5805 0869