Teadlased

Teadlastele vahendab Eesti Teadusagentuur erinevaid uurimistoetusi, teadusalast kui ka administratiivse loomuga infot (Uudiskiri, Research in Estonia, EURAXESS), nõu ja abi välisrahade taotlemisel (Horisont 2020, COST) ja toetusi välissõitudeks. Koordineerime kõiki teadlasi ja teadusuuringuid puudutavaid teemasid nagu teaduseetika, avatud teadus ja soolõime.

Personaalne uurimistoetus aitab teadus- ja arendusasutuses töötaval teadlasel või uurimisrühmal rahastada kõrgetasemelist teadus- ja arendustegevuse projekti. Eesti Teadusagentuur korraldab toetuste taotluste hindamist ning jälgib teadus- ja uurimisteemade täitmise edukust.

Mobiilsustoetused võimaldavad nii Eesti kui välisteadlastele teadustöö tegemist uues keskkonnas, mis laiendaks nende kogemusi ja koostöövõrgustikku ning pakuks võimalust töötada parimates teadusrühmades olenemata riigist. Eesti Teadusagentuur pakub nii riigieelarvest rahastatavaid personaalse uurimistoetuse järeldoktoritoetusi kui vahendab riikidevahelisi mobiilsusprogramme.

Mobilitas Pluss programmist vahendame Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatavaid toetusi, mida saab kasutada nii teadus- ja arendusasutuste riikidevahelise teaduskoostöö edendamiseks, teadlaskarjääri rahvusvaheliseks arendamiseks kui üleeuroopaliste teadusgrantide edukaks taotlemiseks.

Eesti teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning teadustegevuste kohta saab ülevaate Eesti Teadusinfosüsteemi ETIS vahendusel, mida haldab Eesti Teadusagentuur.  Teaduselu puudutava info kõrval on ETIS uurimistoetuste ja granditaotluste esitamise ning aruannete kinnitamise keskkonnaks.

Mobiilsetele teadlastele ja nende pereliikmetele pakub praktilist nõu ja usaldusväärset infot kõigis mobiilsust puudutavates küsimustes Euroopa Komisjoni loodud EURAXESSi koostöövõrgustik, milles osaleb ka Eesti Teadusagentuur. Võrgustikku kuulub ligi 260 organisatsiooni 40 riigist.