Sihtrühmad

Eesti Teadusagentuuri tegevused peavad silmas seitsme peamise sihtrühma huve.

Teadlastele pakume konsultatsioone ja toetusi nii enesetäiendamiseks välismaal kui suuremate uurimisprojektide läbi viimiseks.

Teadus- ja riigiasutused saavad tuge teadustööga seotud personali palkamisel ja rakendusuuringute tellimisel ning korraldamisel.

Üliõpilastele pakume võimalust panna end proovile teadustööde riiklikel konkurssidel. Samuti on tudengid oodatud partnerid teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkondade edendamisel läbi teadus- ja tehnoloogiapakti.

Kooliõpilasi ootame samuti osalema mitmel konkursil ning kandideerima noore uurija stipendiumile. Teadushuvilised õpilased saavad Õpilaste Teadusühingus ja kord aastas toimuval Teadusfestivalil. Koolilõpetajate edasistel haridustee valikutel on abiks portaal miks.ee. Igapäevastest loodusteaduste tundidest õpitut ilmestavad Rakett69 saate kodulehe materjalid.

Õpetajatele pakume nii enesetäiendamisvõimalusi kui õppematerjale.

Ettevõtjad saavad tuge, et nutika spetsialiseerumise valdkondades teha ülikoolidega koostöös tootearendust või tellida rakendusuuringuid. Samuti on ettevõtjad oodatud läbi eluliste näidete panustama koolihariduse mitmekesistamisse.

Selleks, et Eesti väärt teadlastel ja õpetajatel oleks järelkasvu, õpilastel koolitunnis silmad säraks ja teaduses nähtaks põnevaid võimalusi nii ettevõtluseks kui maailmaparandamiseks, toetab ja tunnustab Eesti Teadusagentuur teaduse populariseerijaid.