Sihtgrantide taotlusvoor avaneb homme

SARS-CoV-2 viirusega seonduvate probleemide lahendamiseks mõeldud sihtgrantide taotlusvoor on teadlastele avatud 1. juulist 15. juulini.

Taotlused saab esitada Eesti Teadusinfosüsteemi ETIS kaudu.

Toetusmeetmest toetatakse rakendusuuringuid ja eksperimentaalarendusprojekte innovaatiliste lahenduste, toote- ja teenuste prototüüpide väljatöötamiseks viies teemavaldkonnas:

  • viiruse levikut pärssivad materjalid ja pinnatöötlusvahendid;
  • uut tüüpi isikukaitsevahendid;
  • ruumide siseõhus viiruseosakeste vähendamisega seotud tehnoloogilised lahendused;
  • tervishoiusektori töökoormust vähendavad tehnoloogilised lahendused;
  • andmeanalüütikal tuginevad lahendused viiruse leviku hindamiseks ja meetmete mõju prognoosimiseks.

Vooru teemad on määratlenud Haridus- ja Teadusministeerium, tuginedes ETAg-i korraldatud COVID-19 ja selle mõjuga seotud uurimisteemade ideekorje tulemustele. Taotlema on oodatud nii ideekorjes ideed esitanud kui ka mingil põhjusel esitamata jätnud teadlased ja uurimisrühmad, kellel on võimekus senise uurimistöö tulemused arendada lühikese ajaga rakendusvalmiduse tasemele.

Taotluste tehniline kontroll, menetlusse võtmine ja hindamine on planeeritud juulis ja augustis. Rahastusotsused peaks selguma hiljemalt septembri keskpaigas. Rahastuse saanud projektid peavad algama sel aastal ja jõudma tulemusteni järgmise aasta lõpuks.

Sihtgrante rahastatakse riigi lisaeelarvest.

Taotlusvooru täpsem info koos dokumentidega

Lisainfo:
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
731 7381/ 5342 0639
siret.rutiku@etag.ee