Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur nõukogu kuulutab välja konkursi juhatuse liikme ametikohale asukohaga Tartus

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse ja on asutatud riikliku teaduspoliitika elluviimise toetamiseks. Sihtasutuse põhieesmärk on alus- ja rakendusuuringute ning teadus- ja arendustegevuse finantseerimine, uurimistoetuste kasutamise tulemuslikkuse ja mõju analüüs ning rahvusvahelistes teadusprogrammides osalemise korraldamine. Teadusagentuur tegeleb teadusuuringute tulemi avaliku kättesaadavuse ja ühiskondliku mõju analüüsi ning rahvusvahelise teaduskoostöö arendamisega.

Ootused juhatuse liikme kandidaadile:

 • doktorikraad või sellele vastava kvalifikatsiooni olemasolu
 • vähemalt 5-aastane teadussüsteemis juhtival ametikohal töötamise kogemus
 • isiklik teadustöö kogemus
 • hea ülevaade teaduse rahvusvahelistest arengutest
 • Eesti haridus- ja teadussüsteemi arengu võtmeküsimuste mõistmine
 • avaliku sektori tööpõhimõtete tundmine
 • oskus arvestada erinevate osapoolte huvide ja vajadustega
 • tugev pingetaluvus ja koostöötahe
 • kõrge vastutustunne  ja eetilised väärtused
 • väga head administratiivsed oskused
 • väga hea suhtlemis- ja esinemisoskus
 • eesti ja inglise keele suuline ning kirjalik oskus kõrgtasemel

Kandideerimiseks palume saata kuni kaheleheküljeline visioon Eesti Teadusagentuuri tulevikust, motivatsioonikiri koos elulookirjelduse ja palgasooviga hiljemalt 5. juuliks 2012. a. nõukogu esimehe e-posti aadressile: indrek.reimand@hm.eemärgusõnaga „Juhatuse liige“. Tööle asumise aeg 20. august 2012.a või kokkuleppel muu aeg.

Täiendavaks infoks palume saata küsimused e-posti aadressile: taivo.raud@hm.ee