Seminar „Teadusaparatuuri ja -infrastruktuuride kasutamise hindamine“

13. juunil 2018 toimub RITA tegevus 4 raames valminud uuringu „Teadusaparatuuri ja -infrastruktuuride kasutamise hindamise metoodika väljatöötamine“ tutvustamine.

Uuringu eesmärgiks oli rahvusvahelisi kogemusi arvesse võttes töötada välja metoodilis-kontseptuaalne raamistik, mis võimaldaks teadusaparatuuri ja -infrastruktuuri kasutust ja kasutuse tulemuslikkust hinnata. Uuringu tulemusena tehti ettepanekud poliitikakujundajatele, Eesti Teadusagentuurile, ülikoolidele ning teadus- ja uurimisasutustele.

Uuringu viisid läbi Tartu Ülikooli teadlased Kaia Kask, Siim Espenberg, Tarmo Puolokainen ja Elvo Themas.

Kohtumisel antakse ülevaade uuringu peamistest ja olulisematest tulemustest.

Üritus toimub:

Hotell Tartu (Soola 3, Tartu) konverentsisaalis Harmoonia 
13. juunil 
kell 9:45 kuni 12:00

Registreerimise lõpptähtaeg on 8. juuni.

Päevakava:
9:45 – 10:00 Tervituskohv & registreerimine
10:00 – 10:15 Sissejuhatus
10:15 – 11.00 Uuringu tulemuste tutvustamine
11:00 – 12:00 Küsimused & arutelu

Lisainfo:
Karmen Kert
RITA analüütik
SA Eesti Teadusagentuur
karmen.kert@etag.ee

Registreerimine