Seminar sotsiaal- ja humanitaarteaduste rahvusvahelisest koostööst  

Täna, 20. detsembril korraldab teadusagentuur Eesti Rahva Muuseumis seminari “Sotsiaal- ja humanitaarteadused rahvusvahelises koostöös. Valikud ja võimalused“.

Seminari peakorraldaja, Ülle Musta sõnul on globaliseerumine muutnud maailma väiksemaks. “Erinevate kultuuride, tavade, religioonide, keelte omavaheline haakumine on avanud humanitaarteaduste universaalse iseloomu. Seejuures jääb uurimisobjekt tihti kohalikuks, andes võimaluse seda võrrelda rahvusvahelisel tasandil,” rääkis Ülle Must.

„Rahvusvahelise teadusrahastuse juures on sotsiaal- ja humanitaarteadlased tundunud ennast pahatihti vaeslaste rollis. Seminari üks eesmärke ongi anda viiteid, kuidas keerulisel rahastusmaastikul lisavõimalusi leida. Kuna praktilisel näitel on suurem mõju kui teoreetilisel soovitusel, alustavad seminari teadlased, kes on olnud edukad rahvusvahelises konkurentsis ning seda mitte ainult sotsiaal-humanitaarteadustele suunatud programmides,“ tutvustas Ülle Must seminari kava.

Margit Sutropil on pikaajaline kogemus  raamprogrammides ning eriti neis projektides, mis ei ole otseselt mõeldud sotsiaal- humanitaarteadlastele. Art Leete on ERA-NET RUS projekti koordinaator. Friedrich Kuhlmann – ERA-NET HERA näide interdistsiplinaarsusest. Renata Sõukand on pikaajalise rahvusvahelise koostöö kogemusega erinevates programmides ning  meie kõige värskem ERC grandi saaja. Diana Eerma esindab Eestit COST projektis “The European Network for Research Evaluation for the Social Sciences and Humanities”. COST hindamispaneeli liikmena on Kristiina Tõnnissonil pikaajaline kogemus rahvusvaheliste  sotsiaal- ja humanitaarteaduste taotluste hindamisel.

Seminaripäeva teises pooles avavad Eesti Teadusagentuuri välisteaduskoostöö osakonna eksperdid EL raamprogrammi Horisont 2020 võimalusi 2017. aastal.

Kristin Kraav  – Euroopa Teadusnõukogu, Marie Skłodowska-Curie tegevused.
Argo Soon – tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu. Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja mereuuringud ning biomajandus.
Ülle Napa – kliimameetmed ja keskkond.
Aavo Kaine  – info- ja kommunikatsioonitehnoloogia.
Ülle Must – kaasav, innovatiivne ja kaasamõtlev ühiskond, (COST, ERA-NET)

Lisainfo: Ülle Must, projektijuht, tel 730 0330 ja 501 4299. e-post: ulle.must@etag.ee