Seminar soolise aspekti arvestamisest teadusuuringutes

25.-26.augustil toimub Tartus esimene Eesti ja naaberriikide noortele ning juba kogenud teadlastele mõeldud seminar, kus tutvustatakse soolise aspekti arvestamise kogemusi riigiteaduste, inimgeograafia, arhitektuuri ja tööstusdisaini jt uurimisvaldkondades.

Kuue riigi teadlased annavad seminaril ülevaate soolise aspekti arvestamise meetoditest, teadusuuringutest ning Euroopa Liidu soolõime poliitikast teadusvaldkonnas. Eesti teadlastest esinevad seminaril ettekandega Kadri Aavik Tallinna ülikoolist ja professor Rein Ahas Tartu Ülikoolist. Seminari avab Tartu Ülikooli teadusprorektor Marco Kirm.

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi sõnul tuleb soo kategooria kasutamine sotsiaalteadustes kasuks ühiskonna ja selle soolise võimusüsteemi paremal mõistmisel. „Sooteadlike meetodite kasutuselevõtmine teadus- ja arendustegevuses aitab ühtlasi tõsta teadusuuringute kvaliteeti, ergutab uute teadmiste ja tehnoloogiate loomist, avab uusi nišše ja võimalusi teadlastele ning aitab luua selliseid teenuseid ja keskkonda, mis vastavad kõigi ühiskonnaliikmete – nii meeste kui ka naiste –  vajadustele ja nõudmistele,“ märkis Mari-Liis Sepper.

Seminari on ette valmistanud Eesti Teadusagentuur koostöös Euroopa teaduse- ja tehnoloogia koostöövõrgustiku (COST-i) sooteadlikkuse alavõrgustiku GenderSTE-ga.

GenderSTE on teadlaste ja poliitikakujundajate võrgustik, mille eesmärk on tõsta soolõime alast teadlikkust teadustöös  Euroopa Liidus jt riikides sellistes valdkondades nagu linnaplaneerimine, transport, energia, kliima ja tööstuslik innovatsioon, jm valdkondades.

Seminari kava

Lisainfo: Maarja-Liisa Kärp, tel 731 7346; e-post: maarja-liisa.karp@etag.ee

example for PR