Selguvad parimad kasvatusteaduslikud tööd

Esmaspäeval, 20. mail autasustatakse Tallinna Ülikoolis toimuval kasvatusteaduste konverentsil „Haridusinnovatsioon – tõenduspõhine praktika või kõhutunne?“ kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi parimaid.

Sel aastal esitati konkursile 54 tööd: 8 doktori- ja 20 magistritööd, 16 võõrkeelset teadusartiklit ning 10 õpikut või didaktilis-rakenduslikku tööd. Konkursi preemiafond on 8100 eurot, igas nimetatud kategoorias antakse välja kaks preemiat.

Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisk selgitas, et kasvatusteaduslike tööde konkursi eesmärk on tunnustada ja laiemalt tutvustada meie parimaid kasvatus- ja haridusteadlasi ning nende uurimistööd nii õpetajatele kui ka avalikkusele: „Loodame, et seeläbi jõuavad teadlaste uuringute tulemused paremini ka praktikuteni, kellel nende rakendamisest oma igapäevases töös otsest kasu võiks olla.“

Konkursitööde ampluaa on lai – möödunud aastal premeeritud tööd uurisid näiteks õpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse kujunemist, õpetajate õpetamisalaseid uskumusi, õpetamisviisi mõju laste agressiivsuse arengule, kujundavat hindamist, „Noored Kooli“ programmi ja kutseõpetajate koostööoskusi.

Esimene kasvatusteaduslike tööde konkurss toimus 1990. aastal. Seda korraldavad Eesti Teadusagentuur ja Eesti Akadeemilise Pedagoogika Selts koostöös ülikoolidega ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Konkursi parimate autasustamine algab esmaspäeval kell 15.15 Tallinna Ülikoolis Mare maja III korruse aatriumis aadressil Uus-Sadama 5. Preemiad annavad üle Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse, teaduse ja keelepoliitika asekantsler Indrek Reimand ning konkursi hindamiskomisjoni juht, Tallinna Ülikooli õpetajahariduse professor Katrin Poom-Valickis.

Täpsem info konverentsi kohta

Täpsem info konkursi kohta

Lisainfo:
Sirli Taniloo, konkursside koordinaator, sirli.taniloo@etag.ee